Otvoreni studio, 13.03.2024.

U ovom izdanju emisije Otvoreni studio govorimo o problemima u zeničkom rudniku, kašnjenju u isplati plate,obustavi proizvodnje i reorganizaciji. Tražimo odgovore na pitanje o budućnosti rudarenja u Zenici. U emisiji govore  Nedžad Duraković, zamjenik predsjednika  sindikata zeničkog rudnika, Sinan Husić, predsjednik Sindikata radnika rudnika u Federaciji ,direktor zeničkog rudnika Mensur Hukić, kao i Sanel Buljubašić, direktor Elektroprivrede BiH.

Zenički rudari, zbog kašnjenja januarske plate i naknade za topli obrok, obustavili su proizvodnju 6. marta.
Mi smo zaustavili proizvodnju, jer nismo dobili platu i topli obrok za januar. Kako dani prolaze mi stičemo uslove i za drugu platu i govoriti o nekom novom pokretanju proizvodnje je besmisleno“, kaže Nedžad Duraković. Iz Uprave vladajućeg društva navode milionska sredstva u vidu pozajmica, a Durakovićo o tome kaže.

„Bez sumnje radi se o velikim sredstvima, ali ta ulaganja nisu bila u direktni proces proizvodnje u otvaranje novih kapaciteta. Mi smo u posljednjih godinu dana u teškom eksploatacionom polju gdje se obrušava krovina, a nemamo redovnu isplatu plata u skladu sa Kolektivnim ugovorom. Vladajuće društvo je učinilo mnogo, ali mislimo da se mora iznaći rješenje i ovo rješenje koje se kreira za budućnost, ako postoji, ono prevazilazi mogućnosti Uprave zeničkog rudnika. Nama treba pomoć vladajućeg društva, i mistarstsva i premijera Nermina Nikšića, pa makar u ovom periodu do 2050. godine do kada se spominje završetak procesa dekarbonizacije. Rudarenje u Zenici traje 144 godine i postoji ta opcija prekida rada s čime se mi teško mirimo. Mi imamo ugalj i trebali bi iskoristiti te zalihe, prelaz na obnovljive izvore će biti skup i potrošači bi mogli osjetiti na cijenama električne energije prelazak na obnovljive izvore energije.“, kaže Nedžad Duraković, zamjenik predsjednika Sindikata zeničkog rudnika.

„Ovaj rudnik je opterećen milionskim dugovima, te brojnim obustavama rada tokom protekle  godine. Situacija je teška i trenutno je nepoznato  kako će se ovaj problem prevazići“, kaže direktor ZD Rudnik mrkog uglja Zenica Mensur Hukić.

„Razlog neisplate plate su nedovoljni prihodi zbog slabe  proizvodnje koja je uzrokovana urušavanjem u otkopnom polju, a koje je uzrokovanom velikim brojem obustava rada tokom prošle godine. U februaru mjesecu smo proizveli 10 hiljada i 300 tona uglja, a plan je 22 hiljade tona, što je ispod 50 procenata i to je nedovoljno da se izmire svi troškovi. Rudnik mora nastaviti sa sljedećim fazama sistematizacije i reorganizacije kako bi se smanjio broj radnika i  troškovi, te prelaskom u novo otkopno polje trebali bismo steći uslove da rudnik bude održiv. Mi imamo stalnu prijetnju blokadama računa, a mahom su to blokade po osnovu tužbi radnika za neuplaćene doprinose, tako da svakim danom imamo sve veći problem jer nam treba veći iznos novca da bismo izmirili plate.“

Sindikat radnika Rudnika u Federaciji svakodnevno prati situaciju kaže Sinan Husić, predsjednik Sindikata:

„Mogli ste svjedočiti pružanju te podrške. Nismo imali nijednog trenutka pomisao da ih ostavimo same. Možemo kazati da je od polovine 2021. godine i do kraja 2023. godine u dobroj mjeri na bazi aktivnosti koje su provođene na bazi sindikata obezbijeđena podrška u visini od  82 miliona KM za potrebe tekućeg poslovanja mimo finansijskih sredstava, koje je zenički rudnik obezbijedio kroz isporučeni ugalj. Mi ćemo u narednih 48 sati imati radni sastanak na kojem će biti predstavnici Ministarstva energije, rudarstva i industrije FBiH, Elektroprivrede BiH, rukovodioci rudnika, sindikata i na tom sastanku očekujemo konkretne odluke i opredjeljenja na koji način se prevazilazi aktuelna problematika u zeničkom rudniku.“

 Na pitanje kako sindikat vidi rješenje za rudnik, iako je u toku reorganizacija Husić kaže:

„Mi smo kroz stavove UO Samostalnog sindikata radnika rudnika BiH, predlagali moguća rješenja, te smo nadležene doveli do toga da biraju jedno od devet mogućih opcija. Potrebno je pod hitno obezbjediti isplatu plata za januar i februar radnicima koji su u kointinuitetu radili na spašavanju opreme, koja je i dan danas ugrožena u rudarskom objektu u Raspotočju. Izbor se može svesti na sljedeće, da li idemo u spajanje druge i treće faze reorganizacije rekonstruiranja rudnika. Na planu ljudskih resursa, da li vršimo maksimalno moguću optimizaciju brojnog stanja zaposlenih u rudniku da se pokušamo baviti proizvodnjom uglja, a to mora reći struka rudnika. Zbrinjavanje radnika koje je realizovano u prvoj fazi reorganizacije, ili je neminovnost u trajnom prekidu rada RMU  Zenica.“

JP Elektroprivreda BiH je izvršila sve svoje obaveze u procesu reorganizacije RMU „Zenica“ i izdvojila oko 12,5 miliona KM za zbrinjavanja viška radnika, s ciljem da preostali radnici mogu obezbijediti stabilnu proizvodnju, ispunjenje planova  i  stabilnost u poslovanju. EPBiH je od 25.05.2021.godine do 31.1.2024.godine uplatila više od 85 miliona KM RMU Zenica, navedeno je u informaciji iz Uprave vladajućeg društva.

Ova Uprava je zatekla izuzetno jako loše stanje u svim Rudnicima u sastavu koncerna, posebno u Zenici, i zajedno sa resornim ministarstvom pokušali smo pomoći. Proteklih pet  mjeseci  kroz pozajmice smo uspjeli da obezbijedimo isplatu plata i toplog obroka. Proteklih mjeseci smo zbrinuli 199 rudara i imali smo uvjeravanja menadžmenta da će uz proizovdnju preostali dio rudara moći obezbijediti dovoljne količine uglja za isplatu plata i toplog obroka. U ovom trenutku smo u situaciji da je proizvodnja samo 35 procenata i ono što je problematično je da mi iz odobrenih pozajmica nemamo više sredstava. Ja vjerujem da ćemo u saradnji sa federalnom Vladom i resornim ministarstvom pronaći rješenje kako dalje postupati sa Rudnikom Zenica, ali i ostalim rudnicima u sastavu koncerna koji su takođe, u teškoj situaciji“, kaže direktor EP BiH Sanel Buljubašić.

Na pitanje o nezadovoljstvu rudara cijenom tone uglja koja se isporučuje TE Kakanj, Buljubašić, između ostalog, kaže:

„Vlada Federacije je povećala cijena uglja za 38 procenata  i ona sada iznosi 7,8 KM, ali ja mislim da je ovdje problem u količini proizvedene tone uglja, jer za tu cijenu i proizvedene količine Rudnik Zenica može da funkcioniše. Ja razumijem probleme koji se dešavaju u rudniku Zenica, ali bez proizovodnje ne možemo obezbijediti platu. Ja u ovom trenutku ne mogu reći do kakvog ćemo rješenja doći, ali mogu reći da ostajemo privrženi pronalasku rješenja kako za Rudnik Zenica, što je prioritet, a postoje i ostali  rudnici koji su trenutno u manjim problemima, ali moramo naći rješenja za dugoročni period, odnosno, za period u kojem EPBiH planira da funkcioniše sa termopostrojenjima.“

Otvoreni studio
Admir Čavalić Adis Kečo Šerif Isović Otvoreni studio
0 18.05.2024 12:51
Otvoreni studio
0 02.05.2024 10:45
Otvoreni studio
0 25.04.2024 17:13
Otvoreni studio Federalni radio Radio Federacije BiH prosvjetni radnici štrajk prosvjetnih radnika
0 25.04.2024 11:35
Otvoreni studio
0 18.04.2024 18:30