>>> Ljudska prava

Ljudska prava

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH naložilo je da se žrtvi silovanja koje je počinjeno 1993. godin...

Ljudska prava

U Bosni i Hercegovini planirana izgradnja oko 500 malih hidroelektrana. Izgrađena 121 mala hidroelektrana. Ner...

Ljudska prava

4P je novo ime za pomagačicu.posvećenost,povjerenje i pravdu,poručuju iz Centra za ženska prava iz Zenice. Žen...

Ljudska prava

ELSA-Udruženje studenata prava Sarajevo realizovala je projekat Stručna rasprava o nacrtu Zakona o javnom okup...

Ljudska prava

Udruženje “HO Međunarodni forum solidarnosti EMMAUS” (MFS-EMMAUS), je domaća, nevladina humanitarn...

Ljudska prava

Nasilje u porodici prisutno je u svim zemljama svijeta bez obzira na njihovu demokratsku tradiciju, ekonomsku...

Ljudska prava

Prvi članak Univerzalne deklaracije o pravima čovjeka, koju je Opća skupština Ujedinjenih naroda usvoji...

Ljudska prava

Borba protiv seksualnog nasilja i uznemiravanja nad ženama u BiH fokus je ovogodišnje kampanje "16 dana...

Ljudska prava

Vlada FBiH je utvrdila Nacrt zakona o jedinstvenim načelima i okviru materijalne podrške lica sa invali...

Ljudska prava

Ombudsman pruža pomoć potrošačima u pojedinačnim predmetima postupajući po zaprimljenim žalbama. Ukolik...
prava boraca prava branilaca prava branitelja
0 26.02.2024 22:02
Johann Sattler Počitelj
0 26.02.2024 22:01
Sedam slika Srebrenice izložba Mušo Šahman
0 26.02.2024 21:54
košarka reprezentacija
0 26.02.2024 21:46
BPK BPK Goražde Skupština BPK Goražde koalicija
0 26.02.2024 21:32
BNP Zenica Bosansko narodno pozorište Zenica Zenica
0 26.02.2024 21:18
košarka reprezentacija
0 26.02.2024 21:04
Dnevnik 2
0 26.02.2024 20:33