>>> Ljudska prava

Ljudska prava

U organizaciji Sarajevske regionalne agencije SERDA, održan je sastanak o temi " Dostojanstvo i sloboda". Foku...

Ljudska prava

Gotovo tri decenije od završetka rata, krajnje je poražavajuće da BiH i dalje nije omogućila efikasan s...

Ljudska prava

Vizija NCM-a „Ivan Pavao II.“ nalazi se u njegovom imenu. Blaženi papa Ivan Pavao II. gradio je mo...

Ljudska prava

Savez sindikata policijskih organa u Bosni i Hercegovini, koji čine Sindikat SIPA-e, Granične policije i Direk...

Ljudska prava

Udruženje “Porodice tri plus“ je nezavisna, nestranačka, neprofitabilna organizacija koja zastupa...

Ljudska prava

Na Dan pobjede protiv fašizma nekadašnji zatočenici u preko 650 zatvora i logora širom Bo...

Ljudska prava

Početak maja je vrijeme kada se govori o radničkim pravima. Zato je tema ove emisije borba radnika za njihova...

Ljudska prava

Udruženje Dajte nam šansu je neprofitna, nevladina organizacija koju su osnovali roditelji djece sa pot...

Ljudska prava

Iako su ostvareni brojni pomaci, s ciljem punog uključivanja Roma u sve društvene tokove, prvenstveno u...

Ljudska prava

Iako usvojen još sredinom 2018. godine, Zakon o liječenju neplodnosti biomedicinski pomognutom oplodnjo...
Dnevnik FTV Dnevnik 3
0 03.10.2022 23:10
sport Federalni radio
0 03.10.2022 22:53
Vijesti u 22 Federalni radio
0 03.10.2022 22:43
Christian Schmidt Izborni zakon BiH izmjene
0 03.10.2022 22:39
Plenum Sead Turčalo Ivana Marić Željko Raljić
0 03.10.2022 22:29
Antonio Gutteres klimatske promjene
0 03.10.2022 21:51
Plenum Sead Turčalo Ivana Marić Željko Raljić
0 03.10.2022 21:42
Ambasada SAD Fadil Novalić Slobodan Stanković sankcije
0 03.10.2022 21:32
Kuća bosanskog jezika Tuzla
0 03.10.2022 21:17