>>> Ljudska prava

Ljudska prava

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH naložilo je da se žrtvi silovanja koje je počinjeno 1993. godin...

Ljudska prava

U Bosni i Hercegovini planirana izgradnja oko 500 malih hidroelektrana. Izgrađena 121 mala hidroelektrana. Ner...

Ljudska prava

4P je novo ime za pomagačicu.posvećenost,povjerenje i pravdu,poručuju iz Centra za ženska prava iz Zenice. Žen...

Ljudska prava

ELSA-Udruženje studenata prava Sarajevo realizovala je projekat Stručna rasprava o nacrtu Zakona o javnom okup...

Ljudska prava

Udruženje “HO Međunarodni forum solidarnosti EMMAUS” (MFS-EMMAUS), je domaća, nevladina humanitarn...

Ljudska prava

Nasilje u porodici prisutno je u svim zemljama svijeta bez obzira na njihovu demokratsku tradiciju, ekonomsku...

Ljudska prava

Prvi članak Univerzalne deklaracije o pravima čovjeka, koju je Opća skupština Ujedinjenih naroda usvoji...

Ljudska prava

Borba protiv seksualnog nasilja i uznemiravanja nad ženama u BiH fokus je ovogodišnje kampanje "16 dana...

Ljudska prava

Vlada FBiH je utvrdila Nacrt zakona o jedinstvenim načelima i okviru materijalne podrške lica sa invali...

Ljudska prava

Ombudsman pruža pomoć potrošačima u pojedinačnim predmetima postupajući po zaprimljenim žalbama. Ukolik...
Vijesti u 22 Federalni radio
0 30.03.2023 22:47
Norveška Oslo droga
0 30.03.2023 22:26
Izrael Palestina Human Rights Watch
0 30.03.2023 22:25
Skupština KS skraćenje časova Ramazan
0 30.03.2023 22:15
Violeta
0 30.03.2023 21:33
Igor Stojanović Dnevnik D
0 30.03.2023 21:00
Dnevnik FTV Dnevnik 2
0 30.03.2023 20:34
sport
0 30.03.2023 20:32