>>> Ljudska prava

Mahmutović: Slučaj Fate Orlović je politički

Gostujući u emisiji Ljudska prava zamjenik državnog ministra za ljudska prava i izbjeglice Dževad Mahmutović g...

Hećimović i Šakić o besplatnoj pravnoj pomoći za građane

Za besplatnu pravnu pomoć građanima slabog imovinskog stanja zaduženi su kantonalni Zavodi. Postojanje ovih Za...

Ljudska prava, 12.01.2021.

Studenti sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu: Igor Petković, Delila Islamović, Nasiha Nuhanović i Sel...

Husinska buna - početak borbe za radnička prava

Prije stotinu godina rudari tuzlanske Kreke odlučili su odbraniti svoj ponos i čast od nasilja državne vlasti....

Uloga masovnih medija u afirmaciji ljudskih prava u BiH

U Bosni i Hercegovini mediji nisu odigrali značajnu ulogu u afirmaciji ljudskih prava, nisu dovoljno educirali...

Trgovina ljudima-eksploatacija djece kroz dječiji brak

Trgovina ljudima se smatra jednim od najtežih kršenja ljudskih prava. Nažalost, BiH spada medju zemlje...

Ljudska prava: Zaustavimo naselja nad ženama i djevojčicama!

Šesnaest dana aktivizma posvećeni su nasilju nad ženama i djevojčicama, posebno u vrijeme pandemije. Ka...

Ljudska prava u pandemiji

Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini predstavila je izvjestaj pod nazivom: « Odgovor na krizu uzrokovanu...

Izbori i ljudska-građanska prava

Izbori spadaju u gradjanska prava, jer ovo pravo koristimo sa navršenih 18.godina. Zašto je to t...
Dnevnik FTV Dnevnik 3
0 25.01.2021 23:49
sport Federalni radio
0 25.01.2021 23:41
sport fudbal nogomet FA kup Engleska Tottenham Wycombe
0 25.01.2021 23:14
Zakon o stečaju FBiH Odgovorite ljudima
0 25.01.2021 23:13
Odgovorite ljudima Mladen Pandurević Mevludin Bektić Sakib Kopić stečaj Zakon o stečaju
0 25.01.2021 23:09
CAR Centralnoafrička Republika ubistvo ubistva pobunjenici
0 25.01.2021 22:59
Vijesti u 22 Federalni radio
0 25.01.2021 21:58
Hrvatska tijelo snijeg Papuk
0 25.01.2021 21:48
Gradiška kuglaši humanitarni turnir
0 25.01.2021 21:10