>>> Ljudska prava

Ljudska prava

Helsinški parlament građana (HPG) Banja Luka je registrovan 16. avgusta 1996. godine kao lokalna nevlad...

Ljudska prava

Prof.dr. Jasna Baksić-Muftić, redovna profesorica na Pravnom fakultetu u  Sarajevu odgovara na pitanja iz...

Novi put iz Mostara dobitnik prestižne nagrade

Udruženje "Novi put" iz Mostara dobitnik je prestižne međunarodne nagrade za 2021. godinu, koju je za borbu pr...

Šta je Evropski sud za ljudska prava u Strazburu?

Faris Vehabović, sudija Evropskog suda za ljudska prava, uputio je naše slušatelje u rad ovog me...

Ljudska prava, 08.03.2021.

U toku je mjesec dana ženskog romskog aktivizma u 2021. godini. Radi se o velikoj akciji čiji je naziv:  ...

Univerzalni periodični pregled, priručnik za organizacije civilnog društva

Nakon nastanka Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima 1948. godine, Ujedinjene nacije (UN) su razvile među...

Ljudska prava u Srebrenici

Više od 25 godina u Srebrenici se, kontinuirano, krše ljudska prava. Čini se to svakodnevno, pos...

Rad Komisije za ljudska prava i slobode Federalnog parlamenta

Veoma mali broj građana zna da pri Federalnom parlamentu radi Komisija za ljudska prava i slobode. Članovi ove...

Mahmutović: Slučaj Fate Orlović je politički

Gostujući u emisiji Ljudska prava zamjenik državnog ministra za ljudska prava i izbjeglice Dževad Mahmutović g...

Hećimović i Šakić o besplatnoj pravnoj pomoći za građane

Za besplatnu pravnu pomoć građanima slabog imovinskog stanja zaduženi su kantonalni Zavodi. Postojanje ovih Za...