>>> Ljudska prava

Ljudska prava

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH naložilo je da se žrtvi silovanja koje je počinjeno 1993. godin...

Ljudska prava

U Bosni i Hercegovini planirana izgradnja oko 500 malih hidroelektrana. Izgrađena 121 mala hidroelektrana. Ner...

Ljudska prava

4P je novo ime za pomagačicu.posvećenost,povjerenje i pravdu,poručuju iz Centra za ženska prava iz Zenice. Žen...

Ljudska prava

ELSA-Udruženje studenata prava Sarajevo realizovala je projekat Stručna rasprava o nacrtu Zakona o javnom okup...

Ljudska prava

Udruženje “HO Međunarodni forum solidarnosti EMMAUS” (MFS-EMMAUS), je domaća, nevladina humanitarn...

Ljudska prava

Nasilje u porodici prisutno je u svim zemljama svijeta bez obzira na njihovu demokratsku tradiciju, ekonomsku...

Ljudska prava

Prvi članak Univerzalne deklaracije o pravima čovjeka, koju je Opća skupština Ujedinjenih naroda usvoji...

Ljudska prava

Borba protiv seksualnog nasilja i uznemiravanja nad ženama u BiH fokus je ovogodišnje kampanje "16 dana...

Ljudska prava

Vlada FBiH je utvrdila Nacrt zakona o jedinstvenim načelima i okviru materijalne podrške lica sa invali...

Ljudska prava

Ombudsman pruža pomoć potrošačima u pojedinačnim predmetima postupajući po zaprimljenim žalbama. Ukolik...
sport
0 16.06.2024 23:35
Vijesti u 22
0 16.06.2024 22:12
Bajram Kurban-bajram Blagaj
0 16.06.2024 21:56
sport
0 16.06.2024 21:35
Vijesti u 17
0 16.06.2024 21:34
Damir Peštalić Srebrenica Bajram Kurban-bajram
0 16.06.2024 21:11
sport
0 16.06.2024 20:20