Ljudska prava

U Bosni i Hercegovini planirana izgradnja oko 500 malih hidroelektrana. Izgrađena 121 mala hidroelektrana.

Neretvica je jedinstven slučaj - planirana izgradnja 15 malih hidroelektrana (mHE) na slivu rijeke dužine toka oko 27,5 kilometara.Planovi za izgradnju mHE datiraju s početka 2000-ih godina. 2009. godine Općina Konjic s JP Elektroprivredom Bosne i Hercegovine  zaključila Ugovor o koncesiji za izgradnju 15 mHE na slivu rijeke Neretvice.- Lokalna zajednica (mjesne zajednice Neretvica i Jasenik) nikada nije dala saglasnost za realizaciju ovog projekta.

Autor: Zlata Behram

Ljudska prava
Izrael Ujedinjene nacije Ljudska prava
0 12.01.2024 11:54
Saharov nagrada Mahsa Amini Ljudska prava
0 19.10.2023 13:39
Ljudska prava
0 23.02.2023 14:20
Ljudska prava
0 11.02.2023 15:24