Ljudska prava

ELSA-Udruženje studenata prava Sarajevo realizovala je projekat Stručna rasprava o nacrtu Zakona o javnom okupljanju Federacije Bosne i Hercegovine: „Na putu ka ispunjenju prioriteta Evropske komisije i međunarodnih standarda u pravu na slobodu okupljanja“, uz podršku Balkan Civil Society Development Network i SIDA-e, te uz podršku OSCE Misije u BIH i Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova. Sloboda javnog okupljanja je bitno ljusko pravo o kojem u emisiji govore Harun Išerić, asistent na Pravnom fakultetu u Sarajevu i Selma Pirić, predsjednica ELSE.

AUTOR: ZLATA BEHRAM

Danska tanker otmičari
0 31.03.2023 11:42
Istočno Sarajevo požar automobila
0 31.03.2023 11:36
Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona
0 31.03.2023 11:34
Finska NATO Jens Stoltenberg
0 31.03.2023 11:31