Ljudska prava

ELSA-Udruženje studenata prava Sarajevo realizovala je projekat Stručna rasprava o nacrtu Zakona o javnom okupljanju Federacije Bosne i Hercegovine: „Na putu ka ispunjenju prioriteta Evropske komisije i međunarodnih standarda u pravu na slobodu okupljanja“, uz podršku Balkan Civil Society Development Network i SIDA-e, te uz podršku OSCE Misije u BIH i Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova. Sloboda javnog okupljanja je bitno ljusko pravo o kojem u emisiji govore Harun Išerić, asistent na Pravnom fakultetu u Sarajevu i Selma Pirić, predsjednica ELSE.

AUTOR: ZLATA BEHRAM

Švedska džamija požar
0 25.09.2023 22:57
Hatayspor Trabzonspor Edin Višća
0 25.09.2023 22:11
Viktor Orbán Švedska Mađarska NATO
0 25.09.2023 21:35
Kanton Sarajevo Opsada Sarajeva Naida Hota-Muminović
0 25.09.2023 20:44