Vijeće ministara BiH: Pripremiti strategiju za borbu protiv korupcije 2024–2028.

Vijeće ministara BiH: Pripremiti strategiju za borbu protiv korupcije 2024–2028.

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donijelo je Odluku o imenovanju Radne skupine za izradu Strategije za borbu protiv korupcije 2024-2028. i pratećeg akcijskog plana za njezinu provedbu u ovom razdoblju, uz prihvaćenu korekciju na sjednici.

 Uz predstavnike Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije i parlamentarnog Povjerenstva za nadzor i praćenje rada ove agencije, u Radnu skupinu su imenovani predstavnici nadležnih ministarstava BiH, državnih i institucija Vijeća ministara BiH, entitetskih ministarstava i institucija Brčko distrikta BiH, kao i kantonalnih institucija zaduženih za borbu protiv korupcije.

Zadatak Radne skupine je da izradi i Vijeću ministara BiH dostavi nacrt strategije za borbu protiv korupcije 2024-2028. i akcijskog plana za provedbu strategije za borbu protiv korupcije 2024-2028. u roku od četiri mjeseca od dana donošenja ove odluke, saopćeno je iz Vijeća ministara BiH.

federalna.ba/Fena

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine Strategija za borbu protiv korupcije
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine Frontex
0 07.12.2023 21:09
Frontex Vijeće ministara Bosne i Hercegovine
0 07.12.2023 18:33
komisija za koncesije BiH Povjerenstvo za koncesije BiH Vijeće ministara Bosne i Hercegovine
0 07.12.2023 18:00
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine sjednica Sarajevo
0 07.12.2023 08:08
Zukan Helez SNSD Vijeće ministara Bosne i Hercegovine
0 27.11.2023 21:00
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine Zukan Helez Staša Košarac
0 27.11.2023 17:56