videoprilog Matije Krivošića (Federacija danas)

Usljed pandemije želja za osnivanjem obitelji postala sve rjeđa

Od ranije loša demografska slika posljednje dvije godine došla je do izražaja. Niska stopa nataliteta uočena je i u toku pandemije. Prema riječima struke, ovo je dokaz da COVID 19 utječe i na seksualno i reproduktivno zdravlje. Također, epidemiološke mjere i fizička distanca utjecali su na međuljudske odnose.

federalna.ba

reproduktivno zdravlje natalitet