javljanje Dine Durmića (Federacija danas)

Depoi TE Tuzla bez zaliha uglja, hoće li doći do redukcije struje?

I dalje je upitna proizvodnja električne energije u Termoelektrani Tuzla. Situacija je neizvjesna i kada je u pitanju snabdijevanje Tuzle i Lukavca toplotnom energijom, zbog smanjene isporuke uglja iz rudnika koji posluju u sastavu Koncerna Elektroprivrede BiH. Ukoliko temeprature zraka u narednim danima budu niže, pitanje je hoće li Termoelektrana Tuzla moći odgovoriti zadatku.

Zasad na depoima Termoelektrane Tuzla zaliha uglja ima dovoljno, kada je u pitanju toplifikacija, odnosno snabdijevanje toplotnom energijom Tuzle i Lukavca. No, problemi su evidentni i vidljivi - od četiri raspoloživa bloka u funkciji su samo dva. Sistem je zasad protočan i dopremljene količine uglja se odmah transportuju u proizvodni sistem, ali blokovi četiri i pet su van pogona zbog zaliha koje su ugrožene.

„Ovo što trenutno dolazi je sasvim dovoljo za toplifikaciju. Nema uglja za proizvodnju električne energije što se tiče lignitnih blokova, radi samo blok 3, i dalje će raditi samo blok 3 prema količini uglja koja dolazi“, ističe Mirza Berberović, tehnički direktor Termoelektrane Tuzla.

Ništa od dogovora, nastavlja se radnički neposluh u rudnicima

Nastavlja se radnički neposlug u rudnicima uglja, odlučeno je na sjednici krovnog sindikalnog rukovodstva u Kaknju, a upopodnevnim satima najavljena okupljanja rudara i njihovih porodica pred rudničkim kapijama. Razlog je, tvrde, odbijanje uprave Elektroprivrede BiH da prihvati sporazum koji su u pr...

Situacija je zabrinjavajuća i ugalj se za sada doprema iz rudnika Banovići i Stanari. Na dnevnom nivou potrebna je količina od 2.500 tona. Zalihe su dovoljne za rad postrojenja u narednih petnaestak dana.

„Situacija je krajnje ozbiljna, ali trenutno, s obzirom na vanjsku temperaturu, za sada zadovoljavamo ono što trebamo da damo. Iako je realna mogućnost za redukciju, redukcije do sada nije bilo“, dodaje Berberović.

Kada je u pitanju snabdijevanje Tuzle toplotnom energijom, ono je za sada uredno. Do problema bi moglo doći padom temperature zraka, što se očekuje u narednim danima.

„Ukoliko to bude smanjeno u odnosu na parametre koji su potrebni, izvršit ćemo dodatno balansiranje u noćnom režimu kada budu smanjeni protoci u našim podstanicama, tako da će to osjetiti svi korisnici“, naglašava Suljo Sarić, tehnički direktor JP Centralno grijanje Tuzla.

Program restrukturiranja rudnika jedini je izlaz iz teške situacije u kojoj se nalaze rudnici. Mjesečni gubici u Rudniku Kreka su milionski i svakim danom se tone u veću dubiozu. Cilj je novog Pravilnika, koji ne prihvataju rudari, odvojiti rad od nerada.

„Kad govorimo rad od nerada znači da odvojimo proizvodne od neproizvodnih radnika i on je u tom smislu jako jasan i precizan. Više niko neće moći dolaziti na posao, a da ne uradi ništa i da dobije sto posto platu“, kategoričan je Husein Trumić, v.d. direktora rudnika Kreka Tuzla.

No, uposleni u rudnicima nisu dovoljni. Ne prihvataju kompromis i ostaju u štrajku do ispunjenja zahtjeva. Problemi nisu od jučer i nakupljali su se godinama. Ko je u pravu i hoćemo li ostati u mraku, pitanje je koje je za sada bez odgovora.

federalna.ba/Dino Durmić

TE Tuzla termoelektrana rudnik rudnici rudari
Njemačka zatvaranje termoelektrana
0 01.04.2024 10:30
rudari rudariZenica protesti
0 27.03.2024 09:11