Ramazanske arabeske: Hikaja o Poslaniku, s.a.v.s., i iskrenom siromahu

“Ramazanske arabeske” oslikala Aida Hadžiabdić

Jedne prilike Poslanik, s.a.v.s., sjedio je sa jednim siromahom, pa dođe neki bogataš i ne nađe drugo mjesto da sjedne osim pored ovog siromaha. Tako je on sjeo pored siromaha i skupio svoju odjeću, pa ga Poslanik, s.a.v.s., upita:

“Zašto si skupio odjeću, jesi li se pobojao da siromah ne ugrozi tvoje bogatstvo ili da ti ne ugroziš njegovo siromaštvo?!“

Na te riječi bogataš se rastuži i reče:

“O Allahov Poslaniče, kao naknadu za ono što sam pomislio, poklanjam pola svog imetka ovom siromahu...”

Poslanik, s.a.v.s., upita siromaha:

“Prihvataš li poklon ovog čovjeka?“

Siromah odgovori: “Ne, Allahov Poslaniče!”

„Zašto?!“ – upita ga Poslanik Muhammed, s.a.v.s.

“Plašim se da prihvatim i postanem bogat, pa da se oholim nad Božijim stvorenjima…“ – odgovori siromah.

Ramazanske arabeske