Održana sjednica Komisije za finansije i budžet Predstavničkog doma PSBiH
(Izvor: Fena/Hazim Aljović)

Održana sjednica Komisije za finansije i budžet Predstavničkog doma PSBiH

Na sjednici Komisije za finansije i budžet Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojen je Izvještaj o provedenoj reviziji učinka o temi "Upravljanje voznim parkom u institucijama Bosne i Hercegovine", čiji je sačinilac Ured za reviziju institucija BiH.

Uz ovaj Izvještaj, Komisija je usvojila zaključak kojim preporučuje Predstavničkom domu PSBiH da obaveže Ministarstvo finansija i trezora BiH i Vijeće ministara BiH da u roku od 90 dana usklade propise koji se odnose na službena vozila u institucijama BiH sa preporukama iz navedenog Izvještaja o provedenoj reviziji učinka, kojeg je sačinio Ured za reviziju institucija BiH.

Komisija je usvojila modificiranu poslaničku inicijativu Šemsudina Mehmedovića kojom Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH traži od Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH da, u skladu s članom 35. Zakona o sistemu indirektnog oporezivanja u BiH, u što kraćem roku angažira nezavisnu vanjsku revizorsku firmu čiji je zadatak da izvrši reviziju rada Uprave za indirektno oporezivanje BiH, kao i reviziju prikupljanja i raspodjele prihoda koje je obavila Uprava za indirektno oporezivanje BiH, saopćeno je iz Sektora za odnose s javnošću PSBiH.

federalna.ba/Fena

Komisija za finansije i budžet vozni park revizija