Prilog: Amra Ličina

14 federalnih institucija na saslušanju pred komisijom odgovornom za reviziju Parlamenta FBiH

Predsjednik i dva potpredsjednika Federacije, Parlament i Generalni sekretarijat Vlade i 11 od 16 njenih ministarstava, danas i sutra  predmet su javnih saslušanja pred Parlamentarnom komisijom odgovornom za reviziju u FBiH. U junu je Ured za reviziju institucija FBiH objavio izvještaje o finansijskoj reviziji za 19 budžetskih korisnika Federacije Bosne i Hercegovine, od kojih će čak njih 14 biti predmet javnih saslušanja zbog toga što su revizori detektovali veliki broj nepravilnosti u načinu poslovanja i trošenju javnog novca. Među 14 budžetskih korisnika koji će biti predmet javnih saslušanja je i 11 od ukupno 16 federalnih ministarstava. Azra Milak, rukovodilac tima za reviziju Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova.

“Mišljenje s rezervom na finansijske izvještaje dato je iz razloga jer je knjigovodstveno evidentiranje izdataka i razgraničenih rashoda na 31.12. 2021. godine evidentirano na osnovu ugovora koji su zaključeni u 2022. godini u iznosu od 157.944 KM. Na ovaj način nije postupljeno u skladu s članom 76. Zakona o budžetima Federacije BiH.“

Federalnim institucijama, koje su predmet javnih saslušanja, Ured za reviziju Federacije BiH dao je 178 revizorskih preporuka za otklanjanje uočenih nepravilnosti, od kojih je preko 40 posto ponovljeno iz prethodnih godina. Dodatno, od navedenih 14 institucija, njih 9 je dobilo mišljenje s rezervom na osnovu nalaza koji je povezan s ponovljenom preporukom. Kimeta Bihorac, rukovodilac sektora za finansijsku reviziju institucija Federacije Bosne i Hercegovine, prezentirala je nalaze revizije za Ministarstvo obrazovanja i nauke Federacije BiH.

“Ured za reviziju je dao pozitivno mišljenje o finansijskim izvještajima i mišljenje s rezervom o usklađenosti sa zakonskim i ostalim propisima zbog toga što je transfer za institucije kulture od značaja za FBiH realizovan u iznosu od 800.000 koji nisu u skladu s članom 37. Zakona o izvršavanju budžeta Federacije BiH.“

Mišljenje s rezervom dobilo je i Federalno ministarstvo pravde. Sabina Muderizović, voditeljica tima za reviziju Federalnog ministarstva pravde.

“Ured za reviziju izvršio je finansijsku reviziju Ministarstva pravde za 2021. godinu i  sačinio izvještaj o finansijskoj reviziji te dao pozitivno mišljenje o finansijskim izvještajima i mišljenje s rezervom o usklađenosti poslovanja sa zakonskim i ostalim propisima.“

Azra Džeko, voditeljica tima za finansijsku reviziju Parlamenta Federacije BiH.

“Dato je pozitivno mišljenje na finansijske izvještaje i mišljenje s rezervom za usklađenost  a usklađenost je vezana za problem nepostojanja jedinstvenog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Parlamenta Federacije.“

 

Iako su prema dosadašnjoj praksi i smjernicama Parlamentarne komisije odgovorne za reviziju, javna saslušanja trebala biti organizovana u julu, Parlamentarna komisija je odlučila da saslušanja organizuje tek krajem oktobra, skoro 5 mjeseci nakon objave revizorskih izvještaja za federalne institucije. Ovakva dinamika organizovanja javnih saslušanja dodatno zabrinjava ukoliko se uzme u obzir činjenica da je Ured za reviziju FBiH, do kraja septembra, objavio sve izvještaje o provedenim finansijskim revizijama za 2021. godinu.

Federalni radio revizija
Vijesti u 12 Federalni radio
0 02.06.2024 12:59
Federalni radio sport
0 01.06.2024 23:45
Vijesti u 22 Federalni radio
0 01.06.2024 22:02
sport Federalni radio
0 01.06.2024 17:45
Vijesti u 17 Federalni radio
0 01.06.2024 17:43
sport Federalni radio
0 30.05.2024 22:57