videoprilog Kristine Pranjić i Merime Beširović (Dnevnik 2)

Na snazi je izborna šutnja pred lokalne izbore u BiH

U Bosni i Hercegovini danas je sa početkom u sedam sati na snagu stupila izborna šutnja koja će trajati do zatvaranja biračkih mjesta u nedjelju, u 19 sati. 

U skladu sa odredbama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, 24 sata prije otvaranja biračkih mjesta na snagu stupa izborna šutnja. 

U skladu s tim, u periodu koji počinje 24 sata prije otvaranja biračkih mjesta i traje do njihovog zatvaranja, političkim strankama, koalicijama, listama nezavisnih kandidata i nezavisnim kandidatima i kandidatima na listama pripadnika nacionalnih manjina zabranjeno je učešće u javnim političkim aktivnostima što uključuje, ali se ne ograničava samo na: održavanje skupova u cilju izborne kampanje, izlaganje na biračkom mjestu i u njegovoj okolini bilo kakvih materijala u cilju uticanja na birače, korištenje domaćih i međunarodnih sredstava komunikacije s ciljem uticaja na birače, korištenje megafona ili drugih razglasnih uređaja u cilju uticanja na birače i kao svaka aktivnost kojom se ometa ili opstruira izborni proces.

Sedmi poslijeratni lokalni izbori i epidemija COVID-a

Pod sredstvima komunikacije podrazumijevaju se sredstva kojima se može isporučiti zvučni, video ili tekstualni sadržaj. Takva sredstva obuhvataju, ali nisu ograničena na radio i televizijski program, štampane medije, internet, SMS poruke ili video-poruke isporučene putem mobilnih telefona...

Naime, u Bosni i Hercegovini se u nedjelju, 15. novembra, održavaju sedmi lokalni izbori nakon Dejtonskog mirovnog sporazuma. 

Prvi put se izbori održavaju u uslovima epidemije COVID-19. Poštivanje propisanih epidemioloških mjera, kako je navedeno iz Centralne izborne komisije (CIk) BiH ne smije biti smetnja za zakonito odvijanje izbornog procesa.

Biračka mjesta će biti otvorena od 7 do 19 sati.

Uz pokazivanje jednog od važećih bh. identifikacionih dokumenata (lična karta, vozačka dozvola, pasoš), na biračkom mjestu birač dobija kombinaciju glasačkih listića koja mu pripada i ostvaruje pravo na glasanje. Tajnost glasanja je osigurana na biračkom mjestu.

Putem web stranice moguće provjeriti lokaciju biračkog mjesta

Lokaciju svog biračkog mjesta birači mogu provjeriti ako posjete web stranicu CIK-a BiH www.izbori.ba i otvore link "Da li ste registrirani“, zatim da u prazna polja upišu tražene podatke (ime, prezime i JMB).

Drugi način provjere je putem slanja SMS poruke na broj 091 12 12 12, poruka treba da sadrži samo JMB, slanje poruke košta 0,10KM+PDV.

I treći način provjere lokacije biračkog mjesta je da birač kontaktira općinski Centar za birački spisak ili pozove info linije CIK BiH 033/251-331 ili 033/251-332.

federalna.ba/AA

izbori