Finci: EU ne prihvata zemlje koje ne ispunjavaju međunarodno-pravne obaveze

Finci: EU ne prihvata zemlje koje ne ispunjavaju međunarodno-pravne obaveze

"Pitanje denacionalizacije i restitucije je izuzetno važno za samu državnost BiH je bez toga nam nema ulaska u EU, što je naš cilj", istakao je u Plenumu Jakob Finci, član Skupštine Međureligijskog vijeća u BiH.

"Čini mi se da sve stranke, bar one koje se izjašnjavaju po tom pitanju su za naš ulazak u EU. Međutim, EU ne prihvata zemlje koje ne ispunjavaju svoje međunarodno-pravne obaveze, a pošto ima već toliko tih rezolucija, konvencija i deklaracija koje su potpisane oko povrata nacionalizovane imovine, što se odnosilo na Istočnu Evropu, odnosi se i na nas."

Pojašnjava da je EU 1995. donijela rezoluciju.

"Kad je rekla da nijedna evropska zemlja neće moći postati članica EU bez povrata imovine. Nešto slično je zaključio i američki Kongres 1997. godine u svojoj deklaraciji gdje nas je obavezao da to uradimo. Mi smo potpisali Terezinsku deklaraciju u kojoj smo se zauzeli za povrat imovine koja je nacionalizovana. Međutim, kao i mnoge druge stvari, kod nas zapinju ni zbog čega. Jer ako pitate šta je pravi razlog, nije pravi razlog što nema novaca jer postoji restitucija bez novaca. Postoji naturalni povrat imovine."

federalna.ba

Jakob Finci
Jakob Finci Dnevnik D
0 12.10.2023 20:48
Jakob Finci
0 02.03.2023 21:37