Delić: Vrlo malo se radi na prevenciji prirodnih i drugih nesreća

Gorske službe spašavanja, komunalne službe, vatrogasci su prvi koji izađu na teren kada se dogode prirodne nesreće. Proteklih dana obilne padavine pogodile su Općinu Čelić. Mještani ove općine strahuju od mogućih novih padavina. Bosna i Hercegovina je zemlja koja se svake godine suoči sa štetama uzrokovanim poplavama. Niko od nas ne može zaboraviti strahovite poplave 2014. godine. Mnogo bi nam olakšalo da je naša zemlja članica Mehanizama civilne zaštite Evropske unije. Iako se projekti iz ovog domena pod nadzorom i direktivama Evropske unije provode već nekoliko godina, još nemamo status članice Mehanizma. 

Ekspertom za sigurnosti pri Asocijaciji za upravljanje rizicima koja je jedino akreditirano tijelo EU za provedbu ovih projekata Haris Delić kaže da prirodne i druge nesreće imaju tri faze - preventivnu, fazu spašavanja i fazu otklanjanja posljedica.

"Pretežno mi kada se bavimo ovdje u BiH bavimo se sa ove dvije faze, kada nastupi nesreća i kada treba otkloniti određene posljedice. Lokalne zajednice, ali i sistemi sigurnosti, vrlo malo rade na prevenciji, da urade ono što je potrebno da ne bi dolazilo ili da bi se prirodna i druga nesreća umanjila. Moramo biti svjesni, Mehanizam Civilne zaštite će nam pomoći u ovim fazama i spašavanja kada naši kapaciteti ne budi dostatni, ali moramo biti svjesni da oni neće dolaziti čistiti naše odvode, gledati gdje radimo objekte, na lokacijama gdje se nalaze klizišta. To rade domaće strukture i inspekcije. Kad je u pitanju Mehanizam, mi smo okončali projekat prošle godine u 11. mjesecu i upravo ove godine se vode pregovori i država je već formirala grupu koja bi trebala do 9. mjeseca ove godine d završi sve aktivnosti na potpisivanju ugovora sa Mehanizmom Civilne zaštite."

Smatra da ćemo u tome uspjeti.

"Sve ostale zemlje, naši susjedi i komšije su postali već davno dijelom tog Mehanizma. Mi smo ga uspješno proveli sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Hrvatske i naše jedinice za zaštitu i spašavanje entitetske, Brčko distrikta i država BiH je spremna za Mehanizam."

Kada je riječ o benefitima Mehanizma Delić kaže: "Naravno, pored prava i benefita, dobili bi i obaveze. Da dobijemo pomoć kada nam zatreba, a to znači da su nam svi kapaciteti popadali. Nadam se da ga nikad nećemo tako koristiti. Međutim, ima i ovaj drugi segment gdje ćemo mi kao država dati svoje strukture koje su jako dobro obučene. Znači dvostruka je i korist i nas i ovih koji bi nas primili."

Navodi da štabovi Civilnih zaštita skoro ni na jednom nivou nisu obučeni.

"To su strukture koje vode vanrednu situaciju kada se ona desi. Tome se u narednom periodu mora posvetiti velika pažnja."

federalna.ba

Haris Delić
Haris Delić Asocijacija za upravljanje rizicima u BiH Mehanizam EU za civilnu zaštitu
0 06.09.2022 17:30
Haris Delić Civilna zaštita
0 19.06.2021 18:30
Haris Delić Asocijacija za upravljanje rizicima u BiH
0 14.12.2020 19:56