Andelija: Električna energija ne može biti osnovni energent za zagrijavanje

Javno preduzeće Elektroprivreda BiH danas slavi 77 godina postojanja, stabilnog puta, rasta i razvoja. Elektroprivreda BiH prolazila je kroz organizacijske transformacije i razvojne faze, ali je uvijek imala ulogu nositelja ekonomskog razvoja Bosne i Hercegovine.

Danas je ovo javno preduzeće društveno odgovorna, moderno organizirana, tržišno orijentirana kompanija, čije je djelovanje, misija i značaj od strateške važnosti za energetsku nezavisnost, privrednu stabilnost, razvoj i ekonomsko zdravlje naše zemlje. Kompanija električnom energijom snabdijeva više od 788 hiljada kupaca. 

Generalni direktor EPBiH Admir Andelija kaže da je posljednja godina jedna od najtežih.

"Od septembra 2021. smo imali neke nagovještaje da će doći do bitnih i značajnih poremećaja na tržištu električne energije. Najvažnije što smo uspjeli u ovoj godini je da izvršimo potpunu reorganizaciju čitavog koncerna, da uđemo u 23. godinu potpuno reogranizovani. Uspjeli smo da značajno popravimo primanja uposlenika i da sredstvima EPBiH uplatimo sve poreze i doprinose za preko 700 uposlenika rudnika. Prilično teška godina."

Naglašava da kupci EPBiH ne treba da se brinu da li će biti dovoljnih količina električne energije u narednom periodu.

"Sve što smo uradili u prethodnom periodu, pogotovo produžetak rada Bloka 4 i Bloka 5, su bili preduslovi da zadržimo stabilnu cjenovnu politiku kada su u pitanju naši kupci. U narednom periodu ne očekujemo da će doći do povećanja cijene električne energije za sve kupce u kategoriji javne usluge. Kada su u pitanju kupci na tržišnom snabdijevanju, tu ćemo poštovati zakonska rješenja i odluke Vlade FBiH."

Andelija pojašnjava da da svaka ekstremna potrošnja električne energije može uzrokovati određene probleme.

"Smatramo da u nekim normalnim uslovima potrošnje mi nećemo imati problem ni sa snabdijevanjem ni sa cijenom. Međutim, ukoliko dođe do radikalnog povećanja potrošnje električne energije, odnosno ukoliko tu električnu energiju budemo morali nabavljati na tržištu, onda ćemo morati korigovati cijene. Pozivam svo stanovništvo da elektirčnu energiju koristimo racionalno. Električna energija ne može biti osnovni energent za zagrijavanje."

Ističe da EPBiH, bez obzira na značajno povećanje cijena i toplotne i električne energije, je zadržala cijenu toplotne energije za zagrijavanje gradova Tuzla, Lukavac i Kakanj.

"To je naš doprinos prevazilaženju ove teške situacije. Svjedoci smo da, i pored toga što cijena električne energije nije poskupila, Vlada FBiH je odlučila da subvencionira, za početak najugroženije kategorije kupaca. Očekujemo da i ostali nivoi vlasti, prije svega Vlada KS-a, počnu subvencionirati kupce plina na mrežama Sarajevogasa ili toplana Sarajevo. Dugoročno, Kanton Sarajevo se treba spojiti na TE Kakanj i time za jedan dugi period riješiti problem zavisnosti od plina i skupog plina."

O Bloku 7 TE Tuzla Andelija kaže da su globalni trendovi odustajanja od proizvodnje električne energije iz uglja.

"Samim time smanjen je broj firmi i kompanija koje se bave proizvodnjom opreme za takvu vrstu elektrana. Parlament može naložiti Elektroprivredi da nastavi realizaciju tog projekta po izmijenjenim okolnostima, da izmijeni ugovor, a može da prihvati stav EPBiH da krenemo u raskid ovog ugovora."

Naglašava da je opredjeljenje Elektroprivrede ka zelenoj tranziciji jasno.

"Trenutno imamo aktuelno preko 15 objekata iz obnovljivih izvora. Ove godine smo imali prvi javni tender za izgradnju prve solarne elektrane."

Navodi da EPBiH ima takvu sudbinu da je njeno tranzicijsko gorivo ugalj.

"Moramo se još dugoročno oslanjati na ugalj. Sve dok ne dođemo u situaciju da postanemo kompanija koja proizvodi isključivo iz obnovljivih izvora."

federalna.ba

Admir Andelija EP BiH
Admir Andelija Elektroprivreda BiH smjena
0 02.08.2023 16:55
rudnici rudnici uglja Koncerna EP rudari Rudari Kreke Admir Andelija Sinan Husić Hasan Bleković Senad Sejdić Odgovorite ljudima Rudnik mrkog uglja Zenica
0 15.03.2023 22:15
Admir Andelija Sinan Husić rudnici
0 15.03.2023 21:42
Fadil Novalić Nermin Džindić rudari Rudnik Kreka Rudnik Kreka Tuzla Elektroprivreda BiH JP Elektroprivreda BiH Admir Andelija
0 22.11.2022 17:41