videoprilog Berine Pašalić (Federacija danas)

U Zenici predstavljeni rezultati projekta 'Čujte nas'

U toku je obilježavanje Međunarodne sedmice gluhih i nagluhih osoba, a tim povodom u Zenici su predstavljeni rezultati projekta simbolično nazvanog „Čujte nas“ Udruženja Kreativci.

Nakon tromjesečnog kursa uposlenici Saveza Summero koji pružaju podršku osobama sa različitim invaliditetima danas su dobili svoje certifikate za završen prvi nivo kursa znakovnog jezika.

"Ovo je prije svega bilo proširenje vidika, da upoznamo kako izgleda život jedne gluhonijeme osobe. S druge strane, izgradili smo vještine koje su nam potrebne da bismo se sporazumijevali s njima", kazala je Sabina Mašić, uposlenica Organizacije Summero u Zenici.

Novousvojeno znanje posebno je obradovalo njihove gluhe i nagluhe štićenike. Motiv je to za nastavak učenja.

"Imamo korisnicu koja je potpuno gluhonijema osoba, njena reakcija prema nama je super, pošto sada znamo s njom komunicirti na neki način, ne samo na osnovni, kao do sada", naveo je uposlenik Organizacije Summero Kenan Fifić.

Pored kursa, na četiri zenička fakulteta postavljeni su panoi s abecedom znakovnog jezika. Na online platformi organizacije Kreativci u rad je pušten i online bukvar za interaktivno učenje kojem mogu pristupiti svi.

"Naš cilj je promocija znakovnog jezika i da se na ovaj način promijeni svijest i da se poboljša situacija oko gluhih i nagluhih osoba u situacijama kada ne mogu da riješe svoj problem u šalter salama, bolnici", naglašava Senad Muslić, voditelj programa "Čujte nas" pri Udruženju Kreativci.

"Da bi mogli na svojim mjestima gdje budu u tom smislu, uposlenici, zaposlenici. Treba da imaju svog tumača znakovnog jezika prilikom pristupa jeste da se osobe sa invaliditetom osjećaju slobodno, da bi mogli raspolagati znakovnim jezikom", istakao je sekretar Saveza udruženja gluhih i nagluhih FBiH Sulejman Čaković.

Iako ovakvi kursevi olakšavaju život gluhih i nagluhih osoba, najvažnije bi bilo konačno donošenje Zakona o znakovnom jeziku FBiH, na koji već godinama čekaju, a kojim bi se osiguralo ostvarenje njihovih osnovnih ljudskih prava.

federalna.ba

Međunarodna sedmica gluhih i nagluhih osoba Zenica Udruženje Kreativci Čujte nas Savez Summero znakovni jezik