videoprilog Melihe Škrijelj (Mreža)

Trgovci mrakom

Hidroelektrana Ulog daleko od očiju javnosti, ali dovoljan ulog za tal. Još jedan koncesioni poklon vlasti RS-a berzovnom energetskom igraču Vuku Hamoviću. Nakon rudnog bogatsva, narednih 50 godina Hamović će raspolagati i hidropotencijalom gornjeg toka rijeke Neretve.

Njemu novci, a šteta Federaciji BiH koja je radove institucionalno prespavala a probudile je kineske mašine koje završavaju gradnju ove hidroelektrane.

Ekološka katastrofa koja će ubiti život u Neretvi znači i gubitak države u tržišnoj utrci sa privatnim trgovcima električnom energijom. Od Uloga do talova, trusno je sve oko brane.

Kako Dodik branom brani svoju zamišljenu entitetsku  granicu?

federalna.ba

HE Ulog Mreža
UIO BiH Mreža
0 20.02.2024 22:37
Mreža povratnici
0 20.02.2024 22:32
Mreža Dragan Čović
0 20.02.2024 22:27
Mreža
0 20.02.2024 22:23
Mreža
0 13.02.2024 22:27