Skoro pola miliona KM subvencija za kupovinu električnih automobila

Vlada Federacije BiH na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije danas je donijela Odluku o izboru korisnika budžetskih sredstava u svrhu poticaja pri kupovini električnih automobila. Sredstva su utvrđena u Budžetu Federacije BiH Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije „Tekući transferi i drugi tekući rashodi – tekući transferi pojedincima – poticaj pri kupovini električnih automobila“.

Odlukom se korisnicima odobravaju sredstva u ukupnom iznosu od 498.000 KM u vidu subvencije za kupovinu 89 novih automobila, isključivo na električni pogon, kao i hibridnih automobila koja posjeduju električni motor i motor sa unutrašnjim sagorijevanjem.

Poticajna sredstva bit će isplaćena iz sredstava Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije utvrđenih u Budžetu Federacije BiH za 2023. godinu, Tekući transferi pojedincima - Poticaji pri kupovini električnih automobila. 

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije će sa korisnicima finansijskog poticaja sklopiti ugovore o dodjeli poticaja, sa definisanim pravima i obavezama ugovornih strana, a korisnicima koji zaključe ugovor sa Federalnim ministarstvom sredstva će biti uplaćena na njihove račune.

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije i Federalno ministarstvo finansija, svako u okviru svoje nadležnosti.

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenim novinama FBiH.

federalna.ba/Vlada FBiH

Vlada Federacije BiH poticaji kupovina Električni automobili
Vukosavlje Vlada Federacije BiH Vlada FBiH povratnici
0 23.02.2024 18:54
Vlada Federacije BiH Nermin Nikšić Deborah Mennuti
0 21.02.2024 12:57
Slovenija kupovina zgrada Ljubljana
0 13.02.2024 11:32
energetska efikasnost Vlada Federacije BiH
0 08.02.2024 12:20
Vlada Federacije BiH budžet FBiH
0 23.01.2024 21:41