Saudin Sivro u političkim minutama - 1.maj dočekujemo u šatorima ispred zgrade Vlade KS

Gost u političkim minutama Jutranjeg porgrama FTV Saudin Sivro, predsjednik Kantonalnog odbora SSOOiO FBiH.

Govorimo o bojkotu, štrajkovima upozorenja, protestima, zahtjevima sindikata kao i ostalim bitnim i gorućim pitanjama u obrazovanju u Kantonu Sarajevo.

-Evo rekla sam na početku o čemu ćemo sve govoriti ali hajde da se probamo vratiti na sami prapočetak. Kako i kada su počeli problemi u obrazovnom sistemu u Kantonu Sarajevo?-

„Obrazovanje je u problemu od onog momenta kada smo uveli devetogodišnje obrazovanje i krenuli sa određenim reformama. Budući da je obrazovanje u Bosni i Hercegovini podijeljeno na 10 kantona, 2 entiteta, Distrikt Brčko, dakle nemamo jedne obrazovne politike na nivou države a obrazovna politika se ne može voditi na nivou jednog kantona jedne male regije bez da se poštuju osnovni principi. Daleko se otišlo od okvirnog zakona koji je donesen prije 20-ak godina. Gdje se pokušalo da imamo obrazovni sistem poprilično ujednačen uvažavajući sve specifičnosti, potrebe građana i naroda nakon agresije na Bosnu i Hercegovinu. Dakle u svakom slučaju mi već živimo reformu preko 20 godina. Evo konkretno u Kantonu Sarajevo, ali u cijeloj Bosni i Hercegovini u manjem intenzitetu, a intenzivno u zadnje tri godine pokušavamo nekako da preživimo tu neku kvazi reformu koju imamo u osnovnom obrazovanju.“

-Vlada kantona Sarajevo donijela je nove pedagoške standarde i normative koji bi se trebali početi primenjivati od školske 2024./ 2025. mnogo je tu normativa ali evo neki od njih biće povećana sigurnost u prostoru, smanjen broj učenika u odjeljenjima. Također tvrde da će zaposliti po jednog psihologa i socijalnog radnika na pola radnog vremena, kao i definisana je maksimalna težina školske torbe i još je njih dosta tu. Evo rekla sam ovo su samo neke od njih. Šta je zapravo što vi zamjerate u tim normativima? Uputili ste zapravo i primjedbu da se usvajanje ovih normativa prolongira. Zašto i da li ste dobili odgovor od Vlade?-

“Dakle potpuno je pogrešan put, način kako se donose pedagoški standardi. Oni koji slušaju i gledaju ovo trebaju znati da u Kantonu Sarajevo ne postoji nikakva strategija. Ne znamo mi šta se želi za 5,10,15,20 godina. Zakon se već tri godine donosi, nije donesen a pedagoški standardi su sada doneseni pa će biti donesen zakon pa podzakonski akti. Dakle jedan potpuni haos kad je u pitanju logika, pravna logika, svaka druga logika, obrazovna logika. Vlada Kantona Sarajevo je 5. marta donijela standarde. Oni to nisu donijeli na redovnoj sjednici nego su na telefonskoj sjednici pod pritiskom ministrice. Još uvijek nakon naših izjava i ovoga što mi govorimo niko to nije demantovao jer je to istina. Dakle u Kantonu Sarajevo mi nemamo Vladu Kantona Sarajevo nego imamo skup ministarstava i ti pedagoški standardi su doneseni na način da je ministrica provela takozvanu javnu raspravu, konsultovala sve. Ona sad šminka tu situaciju na način da ne možete te standarde jednostavno da provede u školama. Sindikat je imao jedan sastanak na kojem smo mi rekli šta će se desiti, nije nas se slušalo i sad smo došli u fazu bojkota, protesta i štrajkova. Preko dvadeset stvari koje ne valjaju u pedagoškim standardima mi smo poslali tačno 14.02. Poslali smo koje stvari na valjaju u tim standardima. Fino smo to obojili premijeru i ostalima u Vladi kako bi oni znali šta to sve ne valja u tim pedagoškim standardima i ništa od toga nije uvaženo i zbog toga ćemo imati proteste, štrajkove, bojkot, kampiranje pred Vladom Kantona Sarajevo.”

-Upravo to sam sada htjela pitati koji su to standardi sa kojima se posebno ne slažete i zbog čega? Zbog čega mislite da su loši kako za nastavnike u Kantonu Sarajevo a prije svega i za učenike?-

Vidite prije svega dakle nesposobnost resorne ministrice Naide Hota-Mumimović koja treba da podnese ostavku ne samo zbog ovoga nego zbog svega onoga što je radila. Od toga da se vakcinisala željenom vakcinu u doba korone u svom kabinetu ili gore u kabinetu Vlade gdje je rekla da je moralnost fluidna kategorija, preko pokušaja da se bosanski jezik sažme u izborno područje kada je u pitanju razredna nastava. Pa onda recimo ovaj SAFER i ostale stvari, dovode nas do situacije u kojoj mi jasno kažemo da je Vlada prije godinu i pol dana zaposlila socijalne radnike u velikim školama sarajevskim prema normativima i standardima koji su važili prije, da bi sada ista ta Vlada iste te ljude koje je ona zaposlila putem javnih konkursa na osnovu programa Vlade proglašavala tehnološkim viškom. To je nedopustivo, dakle nedopustivo je da nastavnici matematike prema ovim standardima imaju veće norme nego drugi nastavnici, a nastavnici matematike i matematika kao predmet su među najvažnijim predmetima koje djeca treba da imaju u osnovnoj školi. Nastavni čas se više ne računa kao 60 minuta 40 časova u radnoj sedmici, ne računa se više kao 60 minuta nego kao 45 minuta. Nema onih dodataka koji su nastavnici imali. Ne plaća se ispravke pismenih radova, zadaća i tako dalje pa sada po ovim standardima jednostavno naša više djeca neće imati pismene zadaće. Mi ćemo imati polupismenu djecu i gore će nam biti stanje nego što imamo sada. Možemo nabrajati mnogo tih stvari u standardima koji nisu dobri. Mi ćemo te stvari artikulisati svakako i javnosti prezentirati. Nastavne norme prividno su bolje međutim ona su lošije jer pokušava se sada nama reći, prije nismo radili sa djecom nismo imali odgojnu komponentu, ne postoji prekovremeni rad ljudi će raditi isto za manje novca a imali smo povećanje plate. Zbog toga ćemo tražiti ako ovi standardi i zažive i veću platu. Dakle ukoliko Vlada bude insistirala da ovi standardi budu ovakvi mi ćemo tražiti daleko veće plate u obrazovanju, kako bi privukli mlade ljude jer pod ovim uslovima mladi ljudi neće htjeti da rade.“

federalna.ba

Saudin Sivro
Naida Hota-Muminović Kanton Sarajevo Saudin Sivro Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja FBiH štrajk
0 19.04.2024 20:00
Saudin Sivro štrajk škola KS
0 17.04.2024 13:00
Saudin Sivro jutarnji program
0 31.03.2024 17:04
Saudin Sivro Kanton Sarajevo obrazovanje prosvjetari
0 17.02.2024 21:27