Sarajevo: Godišnji sastanak predstavnika komisija za odbranu i sigurnost parlamenata jugoistočne Evrope

Prilog: Amra Ličina

 

Na dvodnevnom Godišnjem sastanku predstavnika komisija za odbranu i sigurnost parlamenata jugoistočne Evrope, koji je počeo danas u Sarajevu, biće razmatran parlamentarni nadzor nad sektorom za odbranu i sigurnost kao i uloga parlamentarne diplomatije u jačanju sigurnosti i mira u jugoistočnoj Evropi.

Predsjedavajući Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH Jasmin Imamović izjavio je da je sastanak ponovo u BiH nakon sedam godina te da u njegovom radu još učestvuju parlamentarni odbori za odbranu iz Albanije, Hrvatske, Sjeverne Makedonije i Srbije te sa Kosova:

Ovo je prilika da razmijenimo naše prakse i iskustva te da ojačamo saradnju i harmonizaciju u cilju sigurnosti koja je naš zajednički interes. Ovakvi skupovi su uvijek prilika i za neophodno potrebnu harmonizaciju među nama, u funkciji sigurnosti, a sigurnost je zajednički interes svih naših građana i svih nas zajedno na jugoistoku Evrope.“

Šef Misije OSCE-a u BiH ambasador Brajan Ageler (Brian Aggeler) naglasio je da je cilj sastanaka pojačati izglede za povjerenje, demokratiju i mir u jugoistočnoj Evropi, među ostalim, i jačanjem tijela zaduženih za parlamentarni nadzor, u nadi da će se stvoriti zamah ka jednoj krajnjoj platformi za regionalnu parlamentarnu saradnju:

„Glavna tema biće OSCE-ov Kodeks ponašanja kao normativni okvir parlamentarnog nadzora nad odbranom i sigurnošću povodom 30. godišnjice usvajanja tog ključnog dokumenta čiji je cilj postići efektivno upravljanje odbrambenim i sigurnosnim sektorom, što uključuje i parlamentarni nadzor. Sve države moraju osigurati demokratsku kontrolu nad sigurnosnim i odbrambenim sektorom. Čvrstim parlamentarnim nadzorom mogu osigurati efektivnost, javnu odgovornost i transparentnost sigurnosnog i odbrambenog sektora, te njihova sposobnost poštivanja ljudskih prava i vladavine prava. Na ovaj način podupire se legitimnost političke vlasti i osigurava društvena stabilnost.“

Direktor Regionalnog centra za sigurnosnu saradnju ambasador Konstantin-Mihail Grigorije (Constantin-Mihail Grigorie) naveo je da očekuje uspješan sastanak sa značajnim raspravama o jačanju mira i sigurnosti u regiji i Evropi.

„Na raspravama ćemo posebno potencirati i govoriti o jačanju mira i sigurnosti kako u regiji tako i u Evropi te ćemo poslati poruke o jačanju zajedničke sigurnosti u ovoj regiji.“

Sastanak su organizovali Zajednička komisije za odbranu i sigurnost BiH, Regionalni centar za sigurnosnu saradnju i Misija OSCE u BiH, uz podršku Ženevskog centra za kontrolu oružanih snaga.

Aktuelnosti