Radio razglednica, 30.01.2021.

U ovoj epizodi „Radio razglednice“ govorimo o tome kakva se priča krije iza legende o starom, kamenom mostu u Varešu, koji se ugnijezdio u kotlini rijeke Stavlje na 45 kilometara od Sarajeva. Mnogo je zanimljivih narodnih predanja o ovoj kamenoj ćupriji, za koju se smatra da je izgrađena između 16. i 17. vijeka. Ali, posebnu pažnju ipak zaokuplja zanimljiva priča o njenom graditelju i njegovoj želji da sačuva uspomenu na jednu veliku, ali nesrećnu ljubav.

Druga priča je o Gazi Husrev-begovom hanikahu, koji se prvi put pominje u vakufnami Gazi Husrev-bega iz 1531, a pretpostavlja se kako je ovaj objekat, u kojem se izučavao tesavuf, ili islamski misticizam, izgrađen nekoliko godina ranije. Šta se sve sa njim dešavalo kroz protekle vijekove, saznaćete poslušate li Radio razglednicu.

Indira Šehić

Radio razglednica Radio Federacije BiH Federalni radio
Federalni radio sport
0 07.03.2021 23:38
Edina Hadžirović Papo Portreti Federalni radio
0 07.03.2021 22:42
Vijesti u 22 Federalni radio
0 07.03.2021 22:25
Federalni radio Mostar turizam
0 07.03.2021 18:15
sport Federalni radio
0 07.03.2021 18:13
Vijesti u 17 Federalni radio
0 07.03.2021 18:12