Perić: Nema spasa za pravosuđe, to je definitivno uništen sistem

"Nema spasa za pravosuđe. To je definitivno uništen sistem. Nezavisnost uništena potpuno, pravosuđe prešlo pod političku kontrolu i dok god se u ovoj državi ne promijene politike, a nema izgleda da će se promijeniti, neće biti spasa za pravosuđe", istakao je sudija Suda BiH Branko Perić u Plenumu, te dodao: 

"Samo nove politike, novi sistem vrijednosti, snažne institucije mogu dovesti do toga da i pravosuđe bude ozbiljan sistem. Ovo što danas imamo je sistem bez integriteta, bez rezultata, sistem kojim će upravljati, nažalost, politike. To je nešto za šta niko ne nudi rješenje. I ovi zakoni koje imamo su dobri ali nam fali zdrav razum i pošten odnos."

"Postoje određeni predmeti koji su kompleksni, gdje su upitni kapaciteti tužilaštava, ali imaju i predmeti gdje je zaista sve vrlo čisto, za koje postoji dokumentacija i koji se mogu provesti vrlo brzo. Međutim, za njih nema apsolutno nikakve volje. Mislim da je ključni problem ta ogromna diskrecija koju tužioci imaju. Hoće li pokrenuti istragu ili neće. Ne moraju pretjerano mnogo ni objašnjavati kada donesu naredbe o nesprovođenju istrage i slično ili ako drže predmete jako dugo. Dakle upravo zbog toga apsolutno nedostatka odgovornosti mi imamo ovo sve, što se omogućava da se na ovaj način i kroz politiku koče određeni predmeti, a kroz politiku i pokreću određeni predmeti.  Mislim da su tužilaštva zapravo nešto što se mora apsolutno reformisati, što kroz zakonski okvir, što kroz mehanizme odgovornosti i kontrolu. Ured disciplinskog tužioca može uz najbolju namjeru da pokreće ogroman broj postupaka, ali problem je što poslije proces odlučivanja, tri stepena kroz komisije na koje opet utiče VSTV vi dođete do sankcija koje su javne opomene, a gdje se stavljaju samo inicijali tih ljudi. Dakle aposlutno su neefikasni, bez obzira na broj postupaka. Neefikasne su i same sankcije kroz disciplinske postupke jer se čak ni u procesu imenovanja to ne uzima u obzir", navela je je izvršna direktorica Transparency Internationala BiH Ivana Korajlić.

Direktor Centra za edukaciju sudija i tužilaca FBiH Arben Murtezić smatra da je nepovjerenje građana u pravosuđe veliko, ali i da je ta percepcija gora u odnosu na ono koliko se zaista radi.

federalna.ba

Plenum bh. pravosuđe
Transparency International bh. pravosuđe korupcija
0 21.06.2022 09:12
Emisije FTV FTV Plenum
0 20.06.2022 23:51
Plenum Emisije FTV FTV
0 13.06.2022 22:32
izvještaj bh. pravosuđe politika
0 08.06.2022 15:35
Plenum Emisije FTV FTV
0 06.06.2022 21:40