Odgovorite ljudima, 06.10.2021.

Šta je pozadina najave povećanja minimalne plate u Federaciji? Kako do promjene drugih zakona? Da li je ovo obećanje bez pokrića? Odgovaraju: Adnan Efendić, Irfan Čengić, Goran Miraščić, Adnan Smailbegović i Zlatibor Kojčić.

federalna.ba

Adnan Efendić Irfan Čengić Goran Miraščić Adnan Smailbegović Zlatibor Kojčić Odgovorite ljudima
Senka Nožica Sanin Bogunić Slavo Kukić Arben Murtezić Odgovorite ljudima
0 20.10.2021 21:58
Senka Nožica Odgovorite ljudima
0 20.10.2021 21:35
Amir Zukić Šefik Džaferović Adnan Efendić Abid Jusić Pero Šarenac Salem Karić sudski proces suđenje sud
0 11.10.2021 18:54
minimalna plaća Odgovorite ljudima
0 06.10.2021 21:35