Nacionalne manjine - Anna Vladimirova Kožemjakin

Priču iz Ukrajine i Sarajeva nam priča Ukrajinka – Anna Vladimirova Kožemjakin.

 

Urednica i voditeljica – Arjana Tafro

Nacionalne manjine