Moj život je muzika, 07.02.2021.

U petak, 29. januara, napustila nas je Flory Jagoda, sjajana interpretatorka pjesama sefardskih Jevreja.

Prisjetili smo se ove umjetnice koja je 2011. godine bila naša gošća.

Emitovali smo i razgovor sa Mensurom Bajraktarević i Samrom Čolić-Đonko, vokalnim interpretatorkama, koje su svojim radom pokazale izuzetnu muzičku nadarenost.

Uređuje: Lamija Šeper-Mačković 

Moj život je muzika radio Federalni radio Radio Federacije BiH
Federalni radio sport
0 07.03.2021 23:38
Edina Hadžirović Papo Portreti Federalni radio
0 07.03.2021 22:42
Vijesti u 22 Federalni radio
0 07.03.2021 22:25
Federalni radio Mostar turizam
0 07.03.2021 18:15
sport Federalni radio
0 07.03.2021 18:13
Vijesti u 17 Federalni radio
0 07.03.2021 18:12