Ljudska prava, 07.06.2021.

U okviru USAID-ove inicijative i programa Snaga lokalnog Mreža za izgradnju mira će raditi na poboljšanju kapaciteta lokalnih zajednica i organizacija da samostalno rješavaju ključne i relevantne razvojne izazove u Bosni i Hercegovini. U okviru programa Snaga lokalnog u periodu od pet godina radiće se na uključivanju i umrežavanju svih postojećih i novih inicijativa usmjerenih na razvoj lokalne zajednice. Ovo je način da se doprinese kvaliteti života kao važnom ljudskom pravu.

AUTOR: Zlata Behram

Ljudska prava radio Federalni radio Radio Federacije BiH
sport Federalni radio
0 18.06.2021 23:58
Vijesti u 22 Federalni radio
0 18.06.2021 22:24
Sabaheta Fejzić Federalni radio
0 18.06.2021 18:08
Mostarsko ljeto Federalni radio
0 18.06.2021 18:06
Mostar Delegacija EU u BiH Federalni radio
0 18.06.2021 18:05