Ljudska prava, 07.06.2021.

U okviru USAID-ove inicijative i programa Snaga lokalnog Mreža za izgradnju mira će raditi na poboljšanju kapaciteta lokalnih zajednica i organizacija da samostalno rješavaju ključne i relevantne razvojne izazove u Bosni i Hercegovini. U okviru programa Snaga lokalnog u periodu od pet godina radiće se na uključivanju i umrežavanju svih postojećih i novih inicijativa usmjerenih na razvoj lokalne zajednice. Ovo je način da se doprinese kvaliteti života kao važnom ljudskom pravu.

AUTOR: Zlata Behram

Ljudska prava radio Federalni radio Radio Federacije BiH
sport Federalni radio Radio Federacije BiH
0 20.09.2021 23:12
Vijesti u 22 Federalni radio Radio Federacije BiH
0 20.09.2021 22:28
Srebrenica Radio Federacije BiH Federalni radio
0 20.09.2021 20:08
Branko Rihtman Radio Federacije BiH Federalni radio
0 20.09.2021 20:07
sport Federalni radio Radio Federacije BiH
0 20.09.2021 16:26
Vijesti u 17 Federalni radio Radio Federacije BiH
0 20.09.2021 16:24