„Kultura, umjetnost“ 28.03.2024.

Jučer je u Sarajevu, gdje je i rođen, sahranjen Abdulah Sidran.

Prvo Sidranovo njiževno djelo “Šahbaza” objavljeno je 1970. a posljednja,  u okviru projekta "Edicija - afirmacija bosanskohercegovačke savremene književnosti" Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, zbirka "Izabrane pjesme" objavljena na engleskom jeziku u prijevodu Olje Knežević, nakon tačno pedeset godina, 2020.

Knjigu su predstavili akademik Dževad Karahasan i autor Abdulah Sidran.

Slava im!

Dunja Jelovac