videoprilog Emine Smajlović (Federacija danas)

Jednokratna pomoć majkama u FBiH za novorođeno dijete u 2024.

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno Ministarstvo rada i socijalne politike, najavili su jednokratnu pomoć od po 1.000 KM za sve žene koje su u 2024. godini rodile ili će roditi djecu.

Pomoć će biti realizovana putem online digitalne aplikacije ePorodilja, što znači da majke aplikantice neće morati da prilažu nikakve 'papire' niti da čekaju u redovima na šalterima. Jedino moraju imati e-mail adresu jer će im komunikacijom na taj način biti dostavljene obavijesti o ishodu njihovih aplikacija.

Pomoć će dobiti za svako novorođeno dijete u 2024. godini, bilo da rode jednog potomka, blizance ili trojke, pa i ako porođaj završi mrtvorođenim djetetom. Mogu ali i nemoraju aplicirati u mjesecu u kojem su rodile, mogu to učiniti sve do kraja 2024. neovisno kada je bio porođaj. Isplate će biti oko desetog dana u mjesecu.

Na pres-konferenciji povodom današnjeg otvaranja digitalne aplikacije ePorodilja, federalni premijer Nermin Nikšić je pohvalio učinak resornog ministarstva čije su aktivnosti primjetne i intenzivne u posljednje vrijeme, kako je naveo, kao i resornog ministra Adnana Delića.

Nikšić ističe da je Vlada FBiH opredijeljena za brigu o natalitetnoj politici, a najavljena jednokratna pomoć, iako 'kap u moru', znači korak u tom smjeru. To je jedna od mjera koje će Ministarstvo širiti kako bi u Bosni i Hercegovini ubuduće bio drugačiji omjer u broju novorođenih i umrlih, kazao je premijer.

Miistar Delić, koji se također obratio na pres-konferenciji, kazao je da je aplikacija ePorodija otvorena od danas i napomenuo da je aktuelna Federalna vlada posvećena pronatalitetnoj politici u FBiH, odnosno za dugoročna sistemska rješenja u ovoj oblasti. U tom kontekstu, u toku je intenzivni rad na osnivanju porodičnog fonda u FBiH, kao i priprema demografske strategije te izrada socijalne karte.

Za jednokratnu pomoć porodiljama od po 1.000 KM u 2024. godini je u federalnom budžetu osigurano 16 miliona KM, rekao je također Delić, ističući da je ulaganje u porodicu i djecu najisplativija investiciija.

Za aplikaciju ePorodilja on ističe da je inovacija u sistemu socijalne zaštite u smislu pružanja usluga  elektronskim putem , bez potrebe za dostavljanje 'papira', s minimalnim troškovima i minimalno potrebnim vremenom za prijavu, što majke i zaslužuju. Sve provjere aplikacija vršit će Ministarstvo i jedini dokument koji će biti aplaudovan u softveru bit će potvrda o bankovnom računu aplikantice.

U razvoju ovog digitalnog rješenja pomogao je UNDP i aplikantica porodilja moći će da se prijavi 'u nekoliko klikova'. Jedini uslovi su da se porodila u 2024. godini i da ima prebivalište u Federaciji BiH. Neophodno je da ima e-mail adresu jer će potvrdu o primitku prijave moći da dobije isključivo na mail na koji je registrovana. Sistem nudi i mogućnost prijave greške u aplikaciji odnosno naknadnu dostavu nekog podatka ukoliko nije dostavljen u prethodnoj prijavi. Novac će na računima majki biti po zaključenju liste prijava u jednom mjesecu, oko 10. dana u narednom, pojasnio je ministar Delić.

Budući da je Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH (IDDEEA) pomogla u ovom projektu Vlade, odnosno resornog ministarstva, na pres-konferenciji se kratko obratio i direktor Almir Badnjević riječima pohvale na račun Federalne vlade i premijera Nikšića te pozivom i drugim institucijama da se opredijele za digitalne servise usluga.

Šefica UNDP-a u BiH Narine Sahakyan podsjetila je da ta institucija djeluje već niz godina u BiH i da radi na digitalnoj transformaciji koju želi uvesti u sve nivoe vlasti. Fokus je podrška vlastima u pružanju elektronskih usluga građanima kao najefikasnijeg i najbržeg načina.

Ovo nije prvi primjer saradnje s Federalnim ministarstvom rada i socijalne politike već je prošle godine uspješno realizovana pomoć za domaćinstva u nabavci energenata, kada je u procesu digitalizacije usluga i počela saradnja s Ministarstvom čija je ambicija da usluge građanima digitalizuje potpuno za godinu-dvije, kazala je Sahakyan.

federalna.ba/Fena

porodilje jednokratna pomoć ePorodilja
porodilje porodiljska naknada porodiljske naknade naknade za porodilje porodiljne naknade porodiljna naknada
0 02.07.2024 18:12
Općina Novo Sarajevo porodilje porodiljske naknade
0 22.03.2024 16:39
porodilje USK Unsko-sanski kanton
0 18.03.2024 17:51
Adnan Delić djeca jednokratna pomoć
0 24.02.2024 18:07