>>> Velikani sevdaha

Nedžad Salković III- dio

Interpretator koji je majstorski znao spojiti elemente zabavne i narodne muzike i tako stvoriti svoj vlastiti...

Nedžad Salković II- dio

Interpretator koji je majstorski znao spojiti elemente zabavne i narodne muzike i tako stvoriti svoj vlastiti...

Nedžad Salković- I dio

Interpretator koji je majstorski znao spojiti elemente zabavne i narodne muzike i tako stvoriti svoj vlastiti...

Zekerijah Đezić - II dio

Priča o umjetniku, interpretatoru i spikeru koji je svojim baršunastim glasom kao blagim , prozračnim v...

Zekerijah Đezić - I dio

Priča o umjetniku, interpretatoru i spikeru koji je svojim baršunastim glasom kao blagim , prozračnim v...

Spaso Berak - II dio

Priča o čovjeku koji je cijeli život proveo sa perom u ruci sakupljajući i bilježeći naše muzičko narod...

Spaso Berak - I dio

Priča o čovjeku koji je cijeli život proveo sa perom u ruci sakupljajući i bilježeći naše muzičko narod...

Rade Jovanović- II dio

O muzičkom stvaraocu iza čijeg se lika krio nesvakidašnji pjesnički i kompozitorski genij opijen pjesmo...

Rade Jovanović- I dio

O muzičkom stvaraocu iza čijeg se lika krio nesvakidašnji pjesnički i kompozitorski genij opijen pjesmo...

Safet Kafedžić - II dio

Neki za njega kažu da je bosanski Jesenjin, dok drugi za brojne tekstove koje je napisao i ne znaju da su plod...