>>> Velikani sevdaha

Safet Kafedžić – I dio

Neki za njega kažu da je bosanski Jesenjin, dok drugi za brojne tekstove koje je napisao i ne znaju da su plod...

Safet Isović - III dio

Priča o čovjeku koji je punih 50 godina svojom interpretacijom, znalački odabranim repertoarom kao i profesion...

Safet Isović - II dio

Priča o čovjeku koji je punih 50 godina svojom interpretacijom, znalački odabranim repertoarom kao i profesion...

Safet Isović

Priča o čovjeku koji je punih 50 godina svojom interpretacijom, znalački odabranim repertoarom kao i profesion...

Jozo Penava

''O njemu nije puno zapisano. Pjesme koje je stvarao, rijetki su samo znali da su pisane njegovom rukom. Priča...

Himzo Polovina - II dio

Interpretator koji je svojom pjesmom znao liječiti posrnula srca I ispunjavati dušu onih koji su je slu...

Himzo Polovina

Interpretator koji je svojom pjesmom znao liječiti posrnula srca I ispunjavati dušu onih koji su je slu...

Beba Selimović - II dio

Mnogi je smatraju divom u narodnoj muzici. Za mnoge, bila je mjerilo ljepote I sklada. Na sceni, plijenila je...

Beba Selimović

Mnogi je smatraju divom u narodnoj muzici. Za mnoge, bila je mjerilo ljepote i sklada. Na sceni, plijenila je...

Emina Zečaj

Priča o interpretatorki koja je godinama pronosila najljepše melodije I tekstove pjesama naučene iz kaz...