Ženski neuspjeh teško praštamo

Iva Vukić je profesorica klavira, mlada pijanistkinja, bliska suradnica umjetnice Selme Selman, s kojom dijeli i mišljenje „po ženskom pitanju“. U razgovoru s Ivom smo pokušali saznati šta znači danas biti feministkinja i za šta se bore mlade žene danas. Šta one, sada i ovdje očekuju od muškaraca, kako je biti partnerica i jasno govoriti o tome i, naravno, da li je lakše okružiti se i družiti sa istomišljenicima ili treba biti u permanentnoj borbi i truditi se mijenjati one koji ne misle o feminizmu kao pokretu koji je neophodan za jednakopravnost. Progovorila je Iva i o pritisku na djevojčice i potrebi da se one u startu osnaže i zaštite, ali i o profesijama u kojima je više žena, koje su manje plaćene i kako se, eventualni neuspjeh žene više ističe i teže prašta.

 

Razgovarala: Svjetlana Živanov

s ove strane
s ove strane
0 18.04.2023 13:09
Ismeta Dervoz s ove strane Federalni radio
0 10.12.2022 16:58
Mirela Lambić s ove strane Federalni radio
0 30.11.2022 16:44
s ove strane Federalni radio Haris Pašović
0 29.05.2022 18:13
s ove strane
0 13.05.2022 10:24