Žene trebaju istu startnu poziciju

Maja Gasal, direktorica Akademije za žene, smatra da značajan pomak u položaju žena u BiH nije postignut, naravno ako se to posmatra iz perspektive onih koji  profesionalno rade na “ženskim pitanjima”, izvana gledajući promjene su ogromne, uprkos tvrdokornom patrijarhatu u kojem živimo. Maja misli da od sebe, mi žene, očekujemo uvijek previše i uvijek dajemo 150 posto od sebe. Žene danas, dodaje Maja, imaju svoje karijere, imaju porodicu o kojoj skrbe, društveno su odgovornije, uvijek imaju plan za sutra, a u stvari se iscrpljuju. Žene su ranjiva, marginalizirana kategorija i još uvijek ne živimo jednakopravnost, iako na svijet donosimo novi život i zato bi trebale biti i više vrednovane kaže Maja. Akademija za žene ima za cilj politički ih opismeniti. Žene trebaju da pridobiju muškarce na svoju stranu i da im pokažu iz koje perspektive trebaju gledati na položaj žene u našem društvu, jer stratne pozicije, a ni zanimanje za to nam nisu iste ističe ona.

Razgovarala: Svjetlana Živanov