Zelena panorama, 20.06.2021.

U Zelenoj panorami govorimo o:

• Damasknoj ruži, mogućnostima njene prerade i primjene u prehrambenoj, farmaceutskoj i industriji kozmetičkih preparata

• Novim investicijama u domaćem agraru

• Uspostavljanju sistema protivgradne zaštite na području općine Čelić

• Povrtlarskoj proizvodnji u brdskim i planinskim područjima sa visokom nadmorskom visinom

 

Zelena panorama
Zelena panorama
0 19.09.2021 11:46
Zelena panorama
0 12.09.2021 13:27
Svako dobro Pretežno vedro Svijet Zelena panorama Nađi pronađi
0 06.09.2021 16:26
Zelena panorama
0 04.07.2021 13:46
Zelena panorama
0 27.06.2021 13:20
Zelena panorama
0 13.06.2021 13:14