Zaduženje radi izgradnje pruge Ilidža - Hrasnica jedna od najavljenih tema Parlamenta FBiH

Zaduženje radi izgradnje pruge Ilidža - Hrasnica jedna od najavljenih tema Parlamenta FBiH

Za sjednicu Predstavničkog doma Federalnog parlamenta, sazvanu za 15. mart, u najavljenom dnevnom redu je odluka što se odnosi na zaduženje radi realizacije projekta izgradnje tramvajske pruge u Sarajevu na realiciji Ilidža - Hrasnica.

Predloženo je zaduženje od 25 miliona eura kod Evropske banke za obnovu i razvoj.

Ako Parlament to odobri, za šta je potrebna odluka oba doma, ovaj novac će biti upotrijebljen za proširenje dvosmjerne tramvajske pruge od Ilidže do Hrasnice, izgradnju novog kružnog toka na Ilidži gdje će pruga prema Hrasnici biti priključena na postojeću prugu, izgradnju polukružnog skretanja u Hrasnici te uspostavu približno dvadeset novih tramvajskih stanica.

Predviđeni rok otplate zajma je 15 godina, s trogodišnjim grace periodom. Rate bi dospijevale na naplatu 20. januara i 20. jula u svakoj godini otplate. Kamatna stopa je šestomjesečni EURIBOR + 1% marža na godišnjem nivou.

Eventualno prihvatanje odluke u oba doma značilo bi da Parlament Federacije odobrava zaduženje „po ugovoru o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj", a novac od zajma bi Federacija prenijela na Kanton Sarajevo kao krajnjeg korisnika i dužnika.

U periodu implementacije projekta, u federalnom budžetu ne treba osigurati novac za dodatno sufinansiranje projekta, navedeno je.

federalna.ba/Fena

tramvajska pruga Ilidža-Hrasnica Parlament FBiH
Parlament FBiH Dom naroda Parlamenta FBiH
0 16.05.2024 19:42
Parlament FBiH Komisija za izbor i imenovanja
0 22.04.2024 17:12
Predstavnički dom Parlament FBiH
0 22.04.2024 12:22
Dom naroda Dom naroda FBiH Dom naroda Parlamenta FBiH Parlament FBiH
0 24.03.2024 13:30
Parlament FBiH Zastupnički dom
0 04.03.2024 18:20