Za Specijalni program Radija Federacije BiH: Ćamil Duraković

Sa Ćamilom Durakovićem, potpredsjednikom entiteta RS, u Specijalnom programu Radija Federacije BiH, razgovarala Irena Antić.