Za FR: Ann Petrila i Helen Connolly

Gošće Specijalnog  programa Srebrenica 2023. Radija Federacije su Ann Petrila sa univeziteta u Denveru i Helen Connolly sa univerziteta u Londonu.