VLADARI BOSNE- Ban Matej Ninoslav

Vladavinu bana Mateja Ninoslava obilježit će stalni pritisci Rimske crkve i Ugarske da pod maskom provođenja vjerskih reformi, ojačaju svoj politički utjecaj u Bosni. Iako će se u početku, pred papom predstaviti kao iskreni katolik, ban Ninoslav ubrzo odustaje od te namjere. Šta je to konkretno potaknulo velikog bosanskog bana, koji je u to vrijeme, u maniru svojih prethodnika, izdavao povelje Dubrovčanima i potvrđivao im široke trgovačke privilegije, da se okrene od Rimske crkve? Historiografi se slažu u ocjeni da je mudri ban shvatio da pravi oslonac njegove vlasti leži u domaćem plemstvu koje ne želi strance, već svoju, crkvu Bosansku. On uspijeva da povlačenjem pravih političkih poteza sačuva dobar odnos unutar zemlje, ali i ugled, dignitet i integritet svoje države Bosne. Kroz petu epizodu serijala vodi nas viši kustos Historijskog muzeja BiH, Amar Karapus. Urednica i autorica serijala Sanda Novosel