VLADARI BOSNE - Ban Borić

Veliki broj događaja iz historije srednjeg vijeka, pa tako i ove naše, bosanske, kreirali su i usmjeravali vladari odgovorni za vođenje državne politike. Po vjerskom shvatanju tadašnjeg vremena, njih je, na istaknuti položaj postavio sam bog kako bi vladali milošću božijom. Oni su organizirali vlast, dijelili pravdu, vodili ratove, širili i branili granice, štitili svoje posjede i podanike. Kada govorimo o ranom srednjem vijeku, jasno je da su bosanskom zemljom upravljali vladari sa svojom pratnjom i upravnim aparatom, ali mnogima od tih ličnosti ne znamo imena, niti imamo podatke o vremenu njihove vladavine. Na. osnovu dostupnih izvora nije moguće utvrditi da li su to bili predstavnici domaće društvene elite ili zastupnici velikih carstava i političkih velesila toga vremena.
Prvi u historji poznati vladar Bosne bio je ban Borić. Oko njegovog statusa u doba vladavine Bosnom, kao i oko njegovog porijekla, mišljenja su podijeljena. Jedni zastupaju težu  da je bio ugarski vazal, vazal Arpadovića, a drugi da je ban Borić, samostalni vladar Bosne. Ne postoji ni jedan  izvor da je ban Borić iz Bosne. A kako je Bosna izgledala u doba njegove vladavine, sredinom 12.stoljeća? Da li je umro kao ban ili prognanik u Ugarskoj?
Historičari se slazu da je sa banom Borićem završena važna tranzicijska faza u historiji Bosne, kada će Bosna  izrasti u relativno stabilnu državnu formaciju sa većim stepenom samostalnosti.
Slijedi priča o banu  Boriću koju će nam ispričati viši kustos Historijskog muzeja BIH  Amar Karapus.

Autorica serijala Sanda Novosel