videoprilog Azre Bećirović (Federacija danas)

Vlada TK izdvaja preko 700 hiljada maraka za projekte podrške mladima

Masovni odlazak evidentan je i Tuzlanskom kantonu. Sve je manji broj mladih koji se prijavljuju na aktuelne oglase za zapošljavanje, a u školskim klupama sve je manje učenika. Zbog loše ekonomske situacije mladi se odlučuju da svoje porodice zasnivaju u drugim zemljama koje im pružaju puno veće mogućnosti, jer se i u Tuzlanskom kantonu, kao i u ostatku Bosne i Hercegovine, život mladih većinom svodi na puko preživljavanje. Iz tog razloga Vlada Tuzlanskog kantona pokušava, kroz programe novčane podrške, mladima pomoći poboljšanju kvalitete života.

Subvencioniranja kamata na kredite kao i troškova za boravak djece u predškolskim ustanovama te sufinansiranje projekata nevladinih organizacija koje se bave pitanjima mladih, neki su od načina podrške Vlade TK. Ukupno 744 hiljade maraka ide za projekte podrške mladima kroz četiri različita programa.

Kako je kazao ministar za kulturu, sport i mlade Damir Gazdić (DF), jedan od takvih prvih koji treba da se finansira jeste subvencija kamata za kredite, za stambeno zbrinjavanje mladih, za koje je predviđeno 174.500 KM.

„Vi malo bolje kada pogledate, ta sredstva nisu dovoljna ni da funkcioniše udruženje koje bi vodio jedan član“, tvrdi Slobodan Blagovčanin, glasnogovornik u ORC Tuzla.

A kako bi povećali broj korisnika koji se prijave na program subvencioniranja troškova za boravak djece u predškolskim ustanovama, iz Ministarstva navode da su bili prinuđeni smanjiti novčane iznose sa 800 na 600 maraka.

„Time bismo produžili i dali mogućnost i drugim, odnosno omasovili broj korisnika koji aplicira i koji bi ostvarili sredstva u vezi s ovim projektom“, navodi ministar Gazdić.

Nevladine organizacije čiji fokus rada je usmjeren ka mladima navode da podrška koja dolazi od vlasti sa bilo kojeg nivoa nije dovoljna te da mladima trebaju sistemska rješenja na nivou cijele države.

„Ono što je zasigurno jeste da nam je potreban veliki preokret u sveopštoj politici čitave Bosne i Hercegovine koja mora da se usmjeri na nove tehnologije i na mlade“, ističe Blagovčanin.

Vlada TK, kao i ostale jedinice lokalne samouprave u ovom kantonu, imaju u svojim budžetima planirane stavke koje se odnose na podršku mladih kroz različite projekte. No čini se, da sve to, ipak, nije dovoljno te da je mladim osoba u ovom kantonu, prvenstveno, potrebno obezbijediti kvalitetne prilike za zaposlenje.

federalna.ba

Vlada TK mladi odlazak odlazak mladih