Veliki narodni stavaralac, boem, dobri čovjek - Rade Jovanović

Radoslav Rade Javanović veliki je njegov doprinos kada govorimo o narodnoj muzici u Bosni i Hercegovini. Autor je jednih od najljepših pjesama: „Jablani se povijaju“, „Često mlađan prošetam kraj Drine“, „Kad sretneš Hanku“... Znao je pisati prema istinitim likovima i događajima. Sarađivao je sa brojnim vrsnim muzičarima, sudjelovao na festivalima, među ostalim, „Ilidžanskom“ i „Bogradskom saboru“ - na kojima je postigao značajan uspjeh.

Vukosava Jovanović, supruga Rade Jovanovića, govori za emisiju „Moj život je muzika“.

Uređuje: Lamija Šeper-Mačković

Moj život je muzika
Radmila Jagodić Moj život je muzika Federalni radio
0 30.11.2021 16:54
Merima Njegomir Moj život je muzika
0 21.11.2021 15:45
Mile Janjić Moj život je muzika Federalni radio
0 15.11.2021 17:08
Moj život je muzika
0 26.10.2021 17:23
Emina Zečaj Moj život je muzika radio Federalni radio Radio Federacije BiH
0 07.07.2021 16:08
Moj život je muzika radio Federalni radio Radio Federacije BiH Emina Zečaj
0 29.06.2021 15:09