Uz dobro i za dobro i u 2022. godini!

Pogledom oslikavamo vrhove Majevice, Ozrena, Konjuha i Javornika, tražeći ih, dok dušu napajamo na usnuloj Čaršijskoj česmi. Pogledom ispisujemo niz slova imena djece ovoga grada - Meše Selimovića, Derviša Sušića, Stjepana Matijevića, Matije Divkovića, Muhameda Uskufija... Oslikavamo posebnost ovoga grada, tražeči ih, kistom i bojama Đorđa Mihajlovića, Adele Ber, Franje Ledera, Ismeta Mujezinovića, Dragiše Trifkovića, Mensura Derviševića. Svakim korakom ka Međunarodnoj galeriji portreta, iscrtavamo sačuvane portrete. Pogledom prsta, tražeći ih, pratimo i sačuvanu misao i riječi u samozatajnim tišinama Behrambegove medrese, franjevačkih samostana i Narodne i univerzitetske biblioteke. Prvo bosanskohercegovačko pozorište u ovom gradu i scena koju čuva u svojim njedrima sa utkanim glasovima zaljubljenika umjetnosti.
Odlučio sam se za ljubav, kazat ce dijete Tuzle, Meša Selimović. Manje je istinito i manje vjerovatno, ali je plemenitije. I ljepše. Tako sve ima više smisla. I smrt. I život.
Slovo je o Tuzli, slovo o Fondaciji tuzlanske zajednice koju pronađosmo u potrazi za dobrim, slovo o njenoj filantropiji i fondovima ispisujemo sa izvršnom direktoricom Fondacije Jasnom Grebović-Jašarević i menadžerom za razvoj programa Ismetom Sokoljaninom.

Urednica i voditeljica emisije Aida Hadžiabdić

Porodični magazin