Univerzalni periodični pregled, priručnik za organizacije civilnog društva

Nakon nastanka Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima 1948. godine, Ujedinjene nacije (UN) su razvile međunarodne mehanizme za zaštitu ljudskih prava, i dale značajnu ulogu državama. S obzirom na to da UN-ova tijela ne mogu direktno pratiti stanje ljudskih prava u svim zemljama članicama, organizacije civilnog društva (OCD) imaju važnu ulogu u monitoringu i izvještavanju o zaštiti ljudskih prava i zagovaranju njihove bolje zaštite kod institucija i međunarodnih organizacija. Efikasna zaštita ljudskih prava zahtijeva snažan angažman civilnog sektora na državnom i međunarodnom nivou, jer su organizacije civilnog društva jedini subjekti koji kontinuirano prate stanje na terenu, rade na podizanju svijesti o postojećim pravima i pozivaju donosioce odluka na odgovornost u slučaju njihovog kršenja. Kako to civilno društvo radi u BiH, govore Dajana Čelebić iz ADI-ja i Vladana Vasić iz SOC-a.

AUTOR: Zlata Behram

Ljudska prava
Ljudska prava radio Federalni radio Radio Federacije BiH
0 08.02.2021 13:25
radio Federalni radio Radio Federacije BiH Ljudska prava
0 02.02.2021 15:27
Ljudska prava radio Federalni radio Radio Federacije BiH
0 25.01.2021 12:49
Ljudska prava radio Federalni radio Radio Federacije BiH
0 19.01.2021 16:30
Ljudska prava Federalni radio
0 12.01.2021 18:16