Autor: Zlata Behram

Uloga masovnih medija u afirmaciji ljudskih prava u BiH

U Bosni i Hercegovini mediji nisu odigrali značajnu ulogu u afirmaciji ljudskih prava, nisu dovoljno educirali građane i mobilizirali ih na akciju. Stoga, moraju proći svoju tranziciju, da bi bili objektivni, nezavisniji i da bi zadovoljili svoju informativnu i edukativnu funkciju.

Mirjana Marinković-Lepić je doktorirala ovu temu, te je kompetentan sagovornik u emisiji "Ljudska prava".

Ljudska prava Federalni radio
Nacionalne manjine Radio Federacije BiH radio Federalni radio
0 18.01.2021 13:29
Vijesti Vijesti u 12 radio Federalni radio Radio Federacije BiH
0 18.01.2021 12:58
radio Federalni radio Radio Federacije BiH Vijesti u 22 Vijesti
0 18.01.2021 10:55
radio Federalni radio Radio Federacije BiH sport Sport FTV
0 18.01.2021 10:53
sport Federalni radio
0 17.01.2021 17:02