U fokusu obilježavanja 28. godišnjice negiranje genocida, izrečenih presuda i zločina

Ono što je u fokusu ovogodišnjeg obilježavanja  je negiranje genocida, negiranje presuda koje su izrečene i negiranje samih zločina. BIRN kontinuirano radi na praćenju suđenja, ali i ovih aktuelnih tema. Sa novinarom BIRN-a Enesom Hodžićem razgovarala Irena Antić.

Internacionalni teatarski susreti u Brčkom
0 03.10.2023 08:28
Internacionalni teatarski susreti u Brčkom
0 03.10.2023 08:28
Internacionalni teatarski susreti u Brčkom
0 03.10.2023 08:28
dreamteam NBA Olimpijske igre
0 03.10.2023 08:14