Teže je kod nas biti uspješna žena

Poražavajuća činjenica je da su žene, žrtve  ratnog seksualnog nasilja, još uvijek, toliko godina poslije, marginalizirane u našem društvu, kaže Amina Krvavac, izvršna direktorica Muzeja ratnog djetinjstva. Ne smatra da su sve feminističke organizacije dobre za žene, jer neke, nazovimo ih elitističke, više štete položaju žena u društvu nego ga poboljšavaju. Ističe da svi, i muškarci i žene trebamo biti feministi jer to znači boljitak za svako društvo. Amina takođe misli da je ključno žene posmatrati i njihov uspjeh mjeriti onim metrom kojim se mjeri muški uspjeh i rad, ali na ženski način. Čudno je da svi govorimo vozi kao muškarac, pliva muški, kćeri zovemo sine, iako to u drugim kulturama nije prepoznato kao manir i zato je teže uspjeti kao žena.

Razgovarala : Svjetlana Živanov

s ove strane
Mirela Lambić s ove strane Federalni radio
0 30.11.2022 16:44
s ove strane Federalni radio Haris Pašović
0 29.05.2022 18:13
s ove strane
0 13.05.2022 10:24