Šta je Evropski sud za ljudska prava u Strazburu?

Faris Vehabović, sudija Evropskog suda za ljudska prava, uputio je naše slušatelje u rad ovog mehanizma, odnos BiH prema ovom Sudu, prava građana da koriste svoja prava pred Sudom u Strazburu.

Autor: Zlata Behram

Faris Vehabović Federalni radio Ljudska prava
Federalni radio Radio Federacije BiH
0 14.04.2021 18:05
Federalni radio Radio Federacije BiH
0 14.04.2021 18:04
Gordan Grlić Radman Federalni radio Radio Federacije BiH
0 14.04.2021 18:03
Federalni radio Radio Federacije BiH HKD Napredak Napredak
0 14.04.2021 17:04
Federalni radio Radio Federacije BiH Sarajevo
0 14.04.2021 17:02
Federalni radio Radio Federacije BiH Tešanj Suad Huskić
0 14.04.2021 16:59