Srednjovjekovna Bosna i Ugarska - prvi dio - deseta epizoda

Za historiju srednjovjekovne Bosne jedan od ključnih faktora jeste odnos s Ugarskom. O tome je prof. Dubravko Lovrenović pisao ovako: „Nakon stišavanja animoziteta, bosanski su nevjernici, protivnici, buntovnici, kako ih je Ugarska opisivala, nastavljali uhodane veze s njom. Kad bi se prijeteći oblaci na političkom nebu  razišli, kad bi se razvedrilo, a mačevi bili vraćeni u korice, pergamente s ideološkim vokabularom bi prekrivali prašina i zaborav, a mjesto bi dobivala zajednička slavlja na viteškim turnirima, dinastičke kombinacije i diplomacija. Na izborano lice historije vratio bi se osmijeh, a život u svom snošljivom izdanju bi došao do daha.
Tako je, poput klackalice, funkcionirala srednjovjekovna shema prijatelj - neprijatelj.“

Kada su zabilježeni prvi kontakti između Bosne i Ugarske? Da li je Bosna bila isključivo u vazalskom odnosu prema Ugarskoj ili historijske činjenice govore nešto drugo? Kako će odnos Bosne i Ugarske oblikovati obrasce ponašanja i vladanja na bosanskom dvoru i utjecati na njenu unutarnju i vanjsku politiku?

Odgovore na ova i neka druga pitanja dobit ćemo od Nedima Rabića, doktora historijskih nauka sa Instituta za historiju Univerziteta u Sarajevu.

Urednica i autorica serijala Sanda Novosel.