Sindikat predložio inicijativu za izmjene koeficijenata za plaće državnih službenika i namještenika

Sindikat predložio inicijativu za izmjene koeficijenata za plaće državnih službenika i namještenika

Samostalni sindikat državnih službenika i namještenika Kantona Sarajevo podnio je inicijativu Vladi Kantona Sarajevo da, u saradnji sa tim sindikatom i Ministarstvom pravde i uprave, pokrene inicijativu za izmene Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije BiH, u dijelu koji se odnosi na koeficijente za plate državnih službenika i namještenika, koji se primjenjuju i u Zakonu o plaćama i naknadama u organima vlasti Kantona Sarajevo.

Koeficijenti za obračun plaća državnih službenika i namještenika utvrđeni su još 2010. godine, a u međuvremenu je izmijenjen način obračuna osnovice za plaće, kao i visina najniže plaće utvrđene od Vlade Federacije BiH.

To je dovelo do situacije da su plaće radnih mjesta s najnižom plaćom (NK, koeficijent 1,85) dostigli plaće namještenika SSS sa 2,6 i 2,7 koeficijentom za obračun plaće.

Ako bi se, kako navode iz ovog sindikata, srazmjerno izmijenili koeficijenti samo namještenika, to bi dovelo do daljnjeg remećenja odnosa i vrijednostima radnih mjesta, kako namještenika tako i državnih službenika, čija se radna mjesta i sad obezvrijeđuju u odnosu na njihov značaj, složenost i odgovornost.

- Zakon kojim se regulišu plaće državnih službenika i namještenika jeste zajedničko pitanje vlada kantona i Vlade Federacije BiH i neophodno je da zajednički regulišemo pitanja izmjene koeficijenata za plaće državnih službenika i namještenika - navodi Samostalni sindikat državnih službenika i namještenika Kantona Sarajevo. 

federalna.ba/Fena

Samostalni sindikat državnih službenika i namještenika Kantona Sarajevo Vlada Kantona Sarajevo
Nihad Uk Kanton Sarajevo Vlada Kantona Sarajevo
0 21.06.2024 16:31
Vlada Kantona Sarajevo Skupština Kantona Sarajevo
0 28.04.2024 19:26
Skupština Kantona Sarajevo Vlada Kantona Sarajevo Dževad Jahić
0 21.04.2024 19:11
Kanton Sarajevo Vlada Kantona Sarajevo
0 13.03.2024 13:26