Premijer Uk obišao novu zgradu Fakulteta zdravstvenih studija
(Izvor: Fena/Kanton Sarajevo)

Premijer Uk obišao novu zgradu Fakulteta zdravstvenih studija

Premijer Kantona Sarajevo Nihad Uk, u pratnji dekanese Arzije Pašalić i rektora Univerziteta u Sarajevu Rifata Škrijelja, obišao je novu zgradu Fakultet zdravstvenih studija na Bjelavama, gdje se uvjerio da su radovi na ovome modernom zdanju pri kraju, te da će studenti i nastavno osoblje dobiti prostor za učenje i rad po najvišim svjetskim standardima, saopćila je Služba za protokol i press KS.

Radi se o rekonstruiranom, dograđenom, energetski efikasnom i modernom objektu koji ispunjava sve standarde, čime su se osigurali prostorni kapaciteti ukupne površine od oko 4.100 m2.

Procijenjena vrijednost projekta, bez opremanja, je 6.500.000 KM, a projekt je finansiran najvećim dijelom iz sredstava kreditnog zaduženja Kantona Sarajevo u iznosu od 3.989.000 KM i vlastitih sredstva Univerziteta u Sarajevu – Fakulteta zdravstvenih studija u iznosu od 2.000.000 KM.

Završetak radova na novom objektu očekuje se do kraja maja 2024. godine, nakon čega se trajno rješava pitanje smještaja članice Univerziteta u Sarajevu i stvaraju se uslovi za nesmetano odvijanje nastavnog procesa, naučnoistraživačkog rada i razvoja Univerziteta u Sarajevu - Fakulteta zdravstvenih studija.

U akademskoj 2023/2024. godini na Fakultetu zdravstvenih studija upisana su 1.094 redovna i redovna samofinansirajuća studenata na sva tri ciklusa studija.

federalna.ba/Fena

Vlada Kantona Sarajevo
Nihad Uk Kanton Sarajevo Vlada Kantona Sarajevo
0 21.06.2024 16:31
Vlada Kantona Sarajevo Skupština Kantona Sarajevo
0 28.04.2024 19:26
Skupština Kantona Sarajevo Vlada Kantona Sarajevo Dževad Jahić
0 21.04.2024 19:11
Samostalni sindikat državnih službenika i namještenika Kantona Sarajevo Vlada Kantona Sarajevo
0 09.04.2024 17:21
Kanton Sarajevo Vlada Kantona Sarajevo
0 13.03.2024 13:26