videoprilog Armina Behrema (Dnevnik 2)

Članovi Vlade KS-a zadovoljni ukupnim iznosom povećanja plata u KS-u od oko 100 miliona KM

Premijer Kantona Sarajevo Nihad Uk i ministrica za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo Naida Hota-Muminović danas su izrazili zadovoljstvo jer je nakon usaglašavanja sa sindikatima Kantonalna vlada kroz kolektivne ugovore povećala osnovicu radnicima koji primaju platu iz budžeta KS, te cjelokupni iznos povećanja plata u Kantonu Sarajevo iznosi oko 100 miliona KM.  

- Došlo je do povećanja osnovice sa 330 na 385 KM, što se odnosi na zaposlene u osnovnom, srednjem i visokom obrazovanju, policiji te državne službenike i namještenike – kazao je prmijer UK.

Ovim je, kako kaže, aktuelna Vlada KS ispunila obećanje dato na početku mandata, a to je da će uposlenici u javnom sektoru biti ispoštovani u vezi plata i da će njihova naknada za rad biti uvećana za povećanje cijena troškova života odnosno same inflacije.

- To smo učinili kroz kolektivne ugovore, a sa povećanjem plata željeli smo povećati i kvalitet života radnika u KS  – dodao je Uk.

Ministrica za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo Naida Hota-Muminović prezentovala je šta je urađeno kroz izmjene i dopune kolektivnih ugovora za predškolski nivo obrazovanja, te osnovne i srednje škole, a što je postignuto na početku ove godine. Ova dva ugovora traju u naredne dvije godine.

- Ukupno iz budžeta za radnike u obrazovanju isplaćeno je u martu prošle godine 21.400.00 KM. U martu ove godine nakon povećanja plate od 10 posto za sve radnike u obrazovanju taj iznos je 23.900.000 KM – konstatovala je Hota-Muminović.

Potvrdila je da od 1. januara 2025. godine radnike u obrazovanju očekuje dodatno povećanje koeficijenata od dva posto.

Smatrajući opravdanim povećanje plata osvrnula se na činjenicu da je 2021. godine nastavnik imao početnu platu od 1.150 KM, dok sada ta plata iznosi 1.730 KM. Kada se na taj iznos dodaju nakande za minuli rad, topli obrok, prevoz i sl. većina radnika u obrazovanju dobiva platu od 2.300 KM. Radnici sa puno godina staža i sa najvišim stručnim zvanjem ostvaruju primanja i do 3.000 KM.  

-  Važno je da prosvetne radnike zadržimo motiviranim za rad i da oni znaju da Vlada KS cijeni njihov rad – poručila je resorna ministrica.    

Kantonalna ministrica nauke, visokog obrazovanja i mladih Adna Mesihović podvukla je da je, između ostalih, za sve kategorije asistenata obezbijeđeno povećanje plate. Tako je za više asistente povećan koeficijent sa 5,2 na 6,6, te sada im plata iznosi oko 1.716 KM.

-  Također, za kategoriju najnižih, početnih asistenata prilikom zapošljavanja osigurano je povećanje u iznosu od pet posto. Obezbijeđene su veće plate i za neakademsko osoblje i nekvalificirane radnike, koji na univerzitetu imaju najniža primanja - dodala je Mesihović.

Kantonalna ministrica pravde i uprave Darja Softić Kadenić istakla je da je povećana osnovica i za državne službenike i namještenike sa 330 na 385 KM.

Kantonalni ministar unutrašnjih poslova Admir Katica kazao je da su kolektivnim ugovorom definisana izražena prava policijskih službenika na osnovu posebnih uslova rada.

- Nigdje u regionu nemate takav primjer – 40 posto sva policija ima na platu zbog posebnih uslova rada. Posebno 50 posto ima naša Specijalna policija i Kriminalistička policija koja je osnovni servis tužilaštvima u BiH u borbi protiv kriminala. Zato se posebno zahvaljujem Sindikatu policije KS bez kojih ovakvo kolektivno pregovaranje ne bi bilo moguće i zato postižemo odlične rezultate, s kojima smo svi zadovoljni – poručio je Katica na današnjoj pres-konferenciji na kojoj su članovi Vlade KS prezentirali učinke uspješnog pregovaranja sa sindikatima.

Na kraju se ministrica za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo Naida Hota-Muminović osvrnula na štrajk koji traje u osnovnim školama u Kantonu Sarajevo.

- Ovaj štrajk je organizovao Samostalni sindikat osnovnog odgoja i obrazovanja FBiH Kantonalni odbor Sarajevo, a odazvalo mu se 36 posto radnika, dok 47 škola nema potpisan sporazum o štrajku. Putem Pravobranilaštva Ministarstvo za odgoj i obrazovanje KS je pokrenulo pravni postupak da se ovaj štrajk proglasi nezakonitim i izrekne privremena mjera o obustavi štrajka – kazala je Hota-Muminović.

federalna.ba/Fena

Vlada Kantona Sarajevo
Nihad Uk Kanton Sarajevo Vlada Kantona Sarajevo
0 21.06.2024 16:31
Vlada Kantona Sarajevo Skupština Kantona Sarajevo
0 28.04.2024 19:26
Skupština Kantona Sarajevo Vlada Kantona Sarajevo Dževad Jahić
0 21.04.2024 19:11
Samostalni sindikat državnih službenika i namještenika Kantona Sarajevo Vlada Kantona Sarajevo
0 09.04.2024 17:21
Kanton Sarajevo Vlada Kantona Sarajevo
0 13.03.2024 13:26