videoprilog Mirele Čanović (Federacija danas)

Simpozij o mineralnim sirovinama i ekologiji u Tuzli

Potencijali mineralnih sirovina u životnoj funkciji čistog zraka, vode i zemlje, s aspekta ekološko energetskih trendova, naziv je simpozija koji je u Tuzli organizirao Rudarsko-geološko-građevinski fakultet. Cilj je bio ukazati na stateške mineralne sirovine u Bosni i Hercegovini, te kako da se naša zemlja pozicionira u odnosu na istraživanja i eksploataciju, uz istovremeno projektovanje i izradu kvalitetnih ekoloških rješenja. Također, cilj je bio potaknuti interes javnosti za ovu oblast, posebno kod mladih ljudi.

federalna.ba

mineralne sirovine ekologija
Kakanj ekologija ekološki aktivisti
0 07.10.2023 07:55
Modrac ekoakcija ekologija Rafting klub “Tuzlak”
0 24.09.2023 10:20
HE Višegrad ekologija smeće katastrofa
0 24.01.2023 12:14